noordelijke Randweg Zevenbergen

In september is Royal Haskoning DHV aan de slag gegaan met de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om tot een contract te komen dat in de markt gezet kan worden om uiteindelijk een aannemer te vinden die de weg daadwerkelijk aan gaat leggen. Hiervoor worden in het najaar verschillende onderzoeken verricht op het gebied van explosieven, archeologie, bodem en kabels en leidingen. Een aantal van deze onderzoeken worden op locatie verricht. Daarnaast gaat het ingenieursbureau het wegontwerp verder verfijnen conform de eisen en wensen die vanuit de belanghebbenden partijen worden ingebracht.

Planning & vervolg

Zodra de voorbereidende werkzaamheden en de planologische procedure is afgerond, wordt gestart met de aanleg van de nieuwe provinciale weg. Op het moment dat die in gebruik is genomen, kan de oude provinciale weg N285 worden ‘afgeschaald’, dat wil zeggen dat de weg wordt ingericht als een gemeentelijke weg. Die nieuwe inrichting en de bijbehorende ontwikkeling van het gebied ‘Zevenbergen-Noord’ dat dan binnen de Noordelijke randweg valt, wordt ook herontwikkeld. Dit is verwoord in de gebiedsvisie Zevenbergen Noord.

Groei en betere doorstroming

De aanleg van de Noordelijke Randweg Zevenbergen is een belangrijk onderdeel van de groeiambities van de gemeente Moerdijk. De nieuwe randweg moet straks zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond Zevenbergen. Maar de weg biedt ook kansen voor de ontwikkeling van het centrum van Zevenbergen en het gebied Zevenbergen Noord. De aanleg van de Noordelijke Randweg is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk.

Contact

Start voorbereidende werkzaamheden Noordelijke Randweg Zevenbergen

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.