De provincie en partners richten zich op kwetsbare verkeersdeelnemers. De focus ligt in 2018, net als in 2016 en 2017, op alert zijn in het verkeer. Dit jaar richten we ons snelheid. Een uiterst relevant thema: 40 tot 50% van de weggebruikers rijdt namelijk steevast te hard. 

Bewustzijn van je eigen rol in het verkeer

Wat kan jij doen om het verkeer veiliger te maken? Dat staat centraal in de campagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersdoden'. Op deze pagina lees je meer over het verkeersveiligheidsbeleid:

Zie ook