De provincie heeft in samenspraak met deskundigen en reizigers een nieuwe OV-visie  opgesteld, die inspeelt op de opkomst van mobiliteit als dienst en de nieuwe technieken die het mogelijk maken om eenvoudiger, anders en flexibel te reizen. In de visie zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Dit is het huidig openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen, zoals flexibel busvervoer en deelsystemen.

Lopende experimenten

Op dit moment is de provincie betrokken bij onder andere de volgende experimenten:

  • Eindhoven en 's-Hertogenbosch: ontwikkeling van een mobiliteit als dienst-platform voor Strijp-S en het Paleiskwartier dat op kleine schaal deelauto’s, deelfietsen en OV integreert.
  • Moerdijk: verkenning goede mobiliteitsalternatieven voor een flexibele invulling van de avonduren en het weekend in aanvulling op regulier OV en de scholierenlijn. De provincie faciliteert hierin waar nodig. 
  • Lepelstraat: meerijdienst Samobiel ridesharing (carpoolsysteem voor dorpsgenoten) 
  • Helvoirt (gemeente Haaren): elektrisch deelautosysteem
  • Helmond, Eindhoven, Moerdijk en Roosendaal: invoering Bravoflex; flexibel bussysteem op afroep (video Bravoflex)
  • Bergen op Zoom: De Brabantse Wal gemeenten hebben een onderzoek gedaan naar mogelijke aanvullingen / alternatieven voor het OV. Naar aanleiding hiervan wordt voor de gemeente Bergen op Zoom in het Tactisch ontwikkelteam (binnen de concessie) een businesscase uitgewerkt voor een flexibele vervoersoplossing.
  • Provinciehuis: De provincie Noord-Brabant start zelf een pilot van één jaar met elektrische deelauto’s voor medewerkers. Vanaf mei 2018 kan een eerste groep medewerkers gebruik maken van BMW i3’s van Amber voor hun dienstreizen.
  • Moerdijk: proef met ridesharing om het haven- en industriegebied beter bereikbaar te maken. Sinds 11 maart 2019 brengt een app medewerkers van bedrijven op het haven- en industrieterrein bij elkaar om samen te rijden.

Contact

Experimenten Mobiliteit-op-Maat