Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden zonder het gehele speelveld te kennen. Daarom heeft de provincie als startpunt een notitie opgesteld. Deze notitie bakent het speelveld af en maakt inzichtelijk welke achterliggende waarden een rol spelen in het huidige en toekomstige OV systeem. De dilemma’s tussen deze waarden vragen om keuzes. De dilemma’s zijn dan ook de basis voor een brede discussie over de toekomst van het openbaar vervoer en mobiliteit als dienst.

Herijking OV-visie

In 2022 loopt de eerste huidige concessie af. Met het oog hierop zullen Provinciale Staten in het najaar van 2018 een besluit nemen over de herijking van de OV-visie. Deze herijking vormt de basis voor een nieuwe strategie voor het organiseren van OV en mobiliteit als dienst in de toekomst.

Startbijeenkomst

De komende maanden organiseert de provincie bijeenkomsten om met betrokkenen uit de publieke en private sector verschillende aspecten uit de speelveldnotitie te bespreken. De startbijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 13 maart 2018 in het provinciehuis. In april/mei volgen nog verdiepende themabijeenkomsten. Mocht u interesse hebben om bij één van deze bijeenkomsten mee te denken, geef dit dan alvast aan via vernieuwingov@brabant.nl.

 

Contact

Van klassiek OV naar mobiliteit als dienst

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.