Vooral de omvang van elke vrijkomende agrarische locatie stijgt, dat maakt de toename in vierkante meters sterk.

Leegstand Agrarische Bebouwing, Indicatie in 2012 per gemeente in Noord-Brabant
Leegstand Agrarische Bebouwing, Prognose toename leegstand tussen 2012 en 2030 per gemeente in Noord-Brabant

Top 10 gemeenten met meeste leegstand agrarische gebouwen

Top 10 gemeenten - Indicatie leegstand 2012, in m2

Top 10 gemeenten - Prognose toename leegstand 2012 -2030, in m2
Top 10 gemeenten - Indicatie leegstand 2030, in m2

Contact

Leegstand agrarische gebouwen

Zie ook