Natuurinclusieve landbouw

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Bij een natuurinclusieve landbouw produceert de ondernemer voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Dat betekent:

  • het organiseren van een economisch rendabele bedrijfsvoering
  • gebruik maken van het natuurlijke productievermogen van de bodem
  • werken aan een gezonde bodem en goede waterkwaliteit
  • actief benutten biodiversiteit in de bedrijfsvoering
  • werken met sluitende kringlopen van grondstoffen
  • bijdragen aan een aantrekkelijk landschap en biodiversiteit 

Wilt u meer weten? Lees dan de brochure over een natuurinclusieve landbouw.

Hulp van een coach

De provincie helpt enthousiaste ondernemers om over te stappen van gangbare landbouw naar natuurinclusieve landbouw. Bent u op zoek naar een meer duurzame grondgebonden opzet voor uw bedrijf? Een ervaren coach kan u helpen bij het maken van keuzes en het opstellen van uw eigen ontwikkelplan. Hierin geeft u op hoofdlijn aan hoe u uw natuurinclusieve bedrijfsvoering gaat invullen en wat het verdienmodel is.

Voor het verder uitwerken van het doorontwikkelplan tot een businessplan kunt u subsidie aanvragen. Er is € 10.000 per ondernemer beschikbaar voor het opstellen van dit businessplan.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient de aanvraag vergezeld te zijn van een doorontwikkelplan. In de subsidieregeling leest u waaraan dit ontwikkelplan en het businessplan dienen te voldoen.

In het businessplan kunt u ook aangeven wat u nodig heeft om een rendabele omschakeling te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan extra (landbouw)grond of kennis. En de belemmeringen die u verwacht tegen te komen. De provincie stelt € 30 miljoen beschikbaar voor de inzet van grond via meerjarige pacht (met eerste recht van koop) voor de economisch haalbare plannen met aantoonbaar voordeel voor biodiversiteit, bodem, water en landschap.

Heeft u belangstelling voor natuurinclusieve landbouw? Neem dan contact op met een coach in uw regio Wilt u meer weten over hoe wij u verder helpen?  Bekijk het stappenplan

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen voor het maken van een businessplan doet u via het  via het loket.

Kennis uitwisselen

De provincie brengt vraag en aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw samen. Dit doen we door het organiseren van bezoeken aan natuurinclusieve bedrijven en het ontwikkelen van enkele natuurinclusieve bedrijven tot demobedrijf. Op deze demobedrijven worden nieuwe maatregelen uitgeprobeerd en kunnen geïnteresseerde ondernemers kennis en inzichten opdoen over natuurinclusief ondernemen.

Kennis beschikbaar?

Heeft u kennis over specifieke onderdelen of maatregelen op het gebied van natuurinclusieve landbouw en kunt u agrarische ondernemers daarmee op weg helpen? De ondernemerscoaches natuurinclusieve landbouw van de provincie Noord-Brabant kunnen agrarische ondernemers wijzen op uw kennis en kunde. Bij interesse kunt u contact opnemen met Martien Mols via: Mmols@brabant.nl of  (06) 52794052, of Loes Mooren via: Lmooren@brabant.nl of (06) 55686625.

Contact

Natuurinclusieve Landbouw

Zie ook