Natuurinclusieve landbouw

Coaches met ruime ervaring in de agrarische sector helpen u met het voorbereiden daarvan. Natuurinclusief boeren wordt verder gestimuleerd door samen te verkennen wat nodig is voor een succesvolle omschakeling.

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Bij een natuurinclusieve landbouw produceert de ondernemer voedsel en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap. Dat betekent:

  • werken aan een betere kwaliteit van de bodem- en water;
  • biodiversiteit actief benutten in je bedrijfsvoering;
  • werken met sluitende kringlopen van grondstoffen;
  • bijdragen aan een aantrekkelijk landschap;
  • het organiseren van een economisch rendabele bedrijfsvoering;
  • gebruik maken van vernieuwende maatregelen.

Wilt u meer weten? Lees dan de brochure over een natuurinclusieve landbouw. Bent u enthousiast en wilt u aan de slag? Vraag uw subsidie aan via het loket.

Hulp bij omschakelen

De provincie helpt enthousiaste ondernemers om de overstap te maken van traditionele landbouw naar natuurinclusieve landbouw. Bent u op zoek naar een meer duurzame grondgebonden opzet voor uw bedrijf? Een ervaren coach helpt u bij het maken van keuzes en het opstellen van uw eigen businessplan. Hierin geeft u aan hoe u uw natuurinclusieve bedrijfsvoering gaat invullen en wat het verdienmodel is. Voor het opstellen van dit plan kunt u subsidie aanvragen. Ondernemers krijgen € 10.000,- voor het opstellen van het businessplan.

In het plan geeft u ook aan wat u nodig heeft om een rendabele omschakeling te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan extra (landbouw)grond of kennis. En de belemmeringen die u verwacht tegen te komen. De provincie stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor de inzet van grond via meerjarige pacht (met eerste recht van koop) voor de economisch haalbare plannen met aantoonbaar voordeel voor biodiversiteit, water en landschap.
 
Wilt u meer weten over hoe wij u verder helpen? Bekijk het stappenplan.

Kennis uitwisselen

De provincie breng vraag en aanbod van kennnis over natuurinclusieve landbouw samen. Praktijkkennis zal worden aangeboden door het ontwikkelen van enkele natuurinclusieve bedrijven tot voorbeeldbedrijf. Op deze bedrijven worden nieuwe maatregelen uitgeprobeerd en kunnen geïnteresseerde ondernemers kennis en inzichten opdoen over natuurinclusief ondernemen. Uit de businessplannen moet blijken aan welke kennis behoefte is.

Ondernemerscoaches in Brabant

Heeft u belangstelling voor natuurinclusieve landbouw? Neem dan contact op met een coach in uw regio.

Contact

Natuurinclusieve Landbouw

Zie ook