Mediaspeler laden...

Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa behoren. De provincie kan hierin vooral stimuleren. Daarvoor heeft zij, in samenwerking met de sector, diverse stimuleringsregelingen in het leven geroepen. Ook draagt de provincie waar mogelijk bij aan het versterken van samenwerking tussen de vele ketenpartners en maakt zij innovaties (beter) toegankelijk. Zo worden lokale initiatieven deelbaar en schaalbaar.

Innovatie stimuleren en aanjagen

Om dit te realiseren daagt de provincie met het Innovatieprogramma Agrofood ondernemers en kennisinstellingen uit tot nieuwe initiatieven. Met het Innovatieprogramma Agrofood 2020 wil de provincie Noord-Brabant enerzijds de sterke economische toppositie verder versterken. Anderzijds ondersteunt ze het programma in de verandering naar een economische sector die grondstoffen en voedsel levert op een duurzaam en maatschappelijk gewaardeerde manier. Belangrijke thema’s zijn:

  • Klantwaarde
  • Gezondheid en Voeding
  • Duurzame technologie
  • Biobased economy
  • Ondernemen in lokale netwerken

FoodUp! Brabant

FoodUp! Brabant is een onafhankelijke beweging, waar ruimte is om nieuwe wegen te vinden, ook onconventionele. FoodUp! biedt iedereen die wil werken aan de vernieuwing van de agrofood een platform. Hier kan ieder die wil op persoonlijke titel aan deelnemen. De provincie ondersteunt innovators via FoodUp!, door hen te verbinden aan anderen. Innovators met een idee dat bijdraagt aan de versnelling van de transitie van de agrofoodsector kunnen door die verbinding hun idee verder brengen. Denk aan bijeenkomsten, bewustwordingsprojecten, verbinding met onderwijs en hulp aan ondernemers. Meer weten? Bekijk de website van FoodUp!

Hoe doet de provincie dit?

Op deze manier werkt de provincie in 4 actiesporen aan innovatie in de Agrofoodsector:

  1. Verbinden, van alle spelers in de agrofoodsector om elkaar te versterken.
  2. Mogelijk maken, door middel van financiering en stimulerende wet- en regelgeving die ondernemers de ruimte geven om innovatief en duurzaam te ontwikkelen.
  3. Inspireren, door praktische voorbeelden van innovatieve ondernemers en bedrijven te laten zien.
  4. Kennis delen, door actieve verbinding en samenwerking met onderwijsinstellingen.

Projecten

Meer weten? U leest meer over concrete projecten in de bladertool

Meer lezen over de transitie? Lees de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood

Zie ook