Wild zwijn (foto Philippe Rouzet)

In Nederland zijn geen zieke wilde zwijnen of varkens aangetroffen. De Belgische overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Een uitbraak van AVP heeft grote gevolgen voor de varkenshouderij. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor de meeste varkensachtigen dodelijk. Mensen worden van de Afrikaanse varkenspest niet ziek.

Voorkom insleep

Het voorkomen en bestrijden van een uitbraak van AVP is de verantwoordelijkheid van het Rijk. De provincie draagt bij aan het minimaliseren van het risico op een uitbraak in Nederland en zet in op voorlichting en preventie (aanvullend op de inzet van het Rijk en andere instanties).
Dat is niet alleen gericht op varkenshouders, maar ook op vakantiegangers, vrachtwagenchauffeurs en anderen die naar besmette gebieden gaan of daarmee zaken doen. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft de brochure 'Voorkom insleep Afrikaanse varkenspest' gemaakt.
Zie onder Links meer koppelingen naar interessante informatie.

Ook voorlichting en preventieve maatregelen specifiek voor varkenshouders loopt via de NVWA.

Faunabeheer

Gedeputeerde Staten hebben de Faunabeheereenheid (FBE) gevraagd om versneld advies uit te brengen over nut en noodzaak van het aanpassen van het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant. Het advies van de FBE wordt in de loop van oktober verwacht.