Het fonds ondersteunt kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die zorgen voor positieve effecten op klimaat, waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Zoals bijvoorbeeld natuurspeelplaatsen, geveltuintjes, stadslandbouw, het vergroenen van de openbare ruimte of de aanleg van groene daken.

Voor wie bedoeld

Subsidie kan aangevraagd worden door natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers.

Voorwaarden en aanvragen

Informatie over beschikbaarheid, alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie Buurtnatuur en buurtwater aan te vragen vindt u in het loket.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links