Landschap met windmolens

Het landschap in Brabant wordt geroemd om de variatie en afwisseling. Maar er is ook zorg onder Brabanders over de ontwikkelingen die het landschap ingrijpend zullen veranderen. Provincie en gemeenten werken momenteel aan hun omgevingsvisies. Het thema is daarmee actueler dan ooit.

Toekomstige ontwikkelingen

Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de provincie organiseren gezamenlijk het symposium Koester het Brabantse landschap. Daarin komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: Wat betekenen de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie en landbouw voor het landschap? Wat kunnen gemeenten doen om negatieve impact op het landschap te voorkomen en te sturen op nieuwe landschappen met behoud van kwaliteit? Hoe breng je de zorg voor het landschap goed in de praktijk? Welke inspirerende voorbeelden van (burger)projecten zijn er in Brabant te vinden?

Programma

Het symposium is gericht op bestuurders en (beleids)medewerkers van overheden, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en agrarische natuurverenigingen en collectieven. Tijdens het plenaire programma geven bestuurders, waaronder gedeputeerden Erik van Merrienboer en Johan van den Hout, hun visie op actuele ontwikkelingen in het landschap. Journaliste Jantien de Boer, auteur van het boekje ‘Landschapspijn’, vertelt over haar ervaring in Friesland. Tijdens verschillende deelsessies wordt dieper ingegaan op specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld “klimaat en ruimtelijke adaptatie” en “de rol van de burger in het landschap”. De bijeenkomst legt een actieve link met de Brabantse Omgevingsvisie en vormt zo in feite een eerste etappe in de ‘Tour de Brabant’ die binnenkort rond de omgevingsvisie wordt georganiseerd.

Datum en locatie

Het symposium vindt plaats op woensdag 7 februari 2018 van 13.00–17.00 uur in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier Hierop geeft u ook aan welke deelsessies u wilt volgen. Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: landschap@brabant.nl o.v.v. Landschapssymposium 2018.

Contact

Symposium 'koester het Brabantse landschap'