Natuur in Brabant

Op 10 oktober organiseren Stimulus Programmamanagement en de provincie van 10:00 tot 12:00 uur een informatiebijeenkomst in het provinciehuis.

De subsidieregeling is met name interessant voor waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten en andere eigenaren of beheerders van natuurgebieden, die overwegen om in de tweede helft van 2018 grootschalige projecten te starten op het gebied van natuurherstel of beekherstel.

Persoonlijk gesprek

Tijdens de informatiebijeenkomst geven medewerkers van Stimulus Programmamanagement en de provincie een toelichting op de inhoud van de subsidieregeling en hoe het beste een aanvraag kan worden ingediend. Ook worden voorbeeldcasussen besproken en is het mogelijk om feedback te krijgen op eigen projectideeën. Medewerkers van Stimulus en de provincie geven graag tips om de aanvraagprocedure zo vlot mogelijk te kunnen doorlopen.

Aanmelden bijeenkomst

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door het sturen van een e-mail met uw naam en organisatie naar efeber@brabant.nl. Geef daarbij a.u.b. tevens aan of u uw projectidee in een persoonlijk gesprek wilt toetsen.

Kansen voor natuur en water

In totaal is € 9 miljoen beschikbaar voor zogenaamde PAS-herstelmaatregelen: maatregelen die de gevolgen van stikstofuitstoot op kwetsbare natuurgebieden terugdringen. Denk bijvoorbeeld aan het afplaggen of bekalken van stukken grond. Daarnaast is € 3,24 miljoen beschikbaar voor watergerelateerde maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het vernatten van natuurgebieden, venherstel of het vispasseerbaar maken van stuwen. Dergelijke maatregelen dragen ertoe bij dat Nederland tijdig kan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Meer informatie

De subsidieregeling POP3 opent op 13 november en sluit op 19 januari 2018. Vanaf medio oktober is alle informatie over de regeling en het indienen van een subsidieaanvraag te vinden op de website van Stimulus Programmamanagement.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
  • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
  • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.