Groene schoolpleinen

3 finalisten

Uit 8 ontwerpen werden 3 finalisten gekozen door de jury bestaande uit: William de Kleijn, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas, Sas Terpstra, programmaleider Water bij Provincie Noord-Brabant en voorzitter Erik de Vries, wethouder van de gemeente Helmond. De 3 partijen waren zo onder de indruk van het initiatief en de presentaties dat zij spontaan gezamenlijk besloten de beide andere finalisten een bedrag te schenken van € 2.250,00 per school als aanmoediging. Alle drie de juryleden gaven aan dat het bijzonder is als je kinderen vraagt wat ze een mooi schoolplein vinden dat je een ontwerp krijgt dat gezond, klimaatbestendig en groen is en daarmee precies aansluit op beleidsambities van de organisaties.

Uitvoering winnend ontwerp

RKBS De Vendelier werd winnaar en gaat het ontwerp van de kinderen uitvoeren, met de prijs van € 5.000 van Du Pré groenprojecten. Verder loopt er nog een subsidieaanvraag bij het Prins Bernard Cultuurfonds voor verdubbeling van het bedrag. In dat geval zal er minimaal € 12.500,00 beschikbaar zijn voor vergroening.

Meer groen op schoolpleinen

Groen op schoolpleinen draagt bij aan de gezondheid en zorgt socialer gedrag bij kinderen waardoor pesten afneemt. Groen draagt positief bij aan de ontwikkeling van het kind. Door een betere concentratie nemen de resultaten toe. Ook zorgt het voor een betere motoriek en minder obesitas. De provincie ziet graag meer groen op schoolpleinen en steunt daarom deze wedstrijd. Zie ook: de video

Contact

Basisschoolleerlingen ontwerpen groen schoolplein

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links