N65 tussen Tilburg en Den Bosch

In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt elk jaar een monitoringsrapportage gemaakt. Gedeputeerde Staten maken deel uit van het Brabantse Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Zij maakt elk jaar de rapportage bekend via de website. GS zijn verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit rond provinciale wegen en –bedrijven. Veehouderijen vallen onder de bevoegdheid van gemeenten. Deze rapportage heeft betrekking op 2015 en 2020 (prognose). Medio december 2017 volgen de resultaten over het gepasseerd jaar 2016.

Fijn stof door veehouderijen

De overschrijdingen van de fijn stof norm komen in Nederland alleen voor in gebieden waar veel intensieve veehouderijbedrijven dicht bij elkaar liggen. In 2015 ging het concreet om 34 veehouderijbedrijven in Nederland verdeeld over tien gemeenten. In Noord-Brabant vinden in 2015 berekende overschrijdingen plaats van de fijn-stof norm bij 8 veehouderijen in 5 gemeenten, namelijk Cranendonck, Cuijk, Gilze en Rijen, Someren en Woudrichem.

De berekeningen laten zien dat de gemiddelde fijnstofconcentratie waar de bevolking aan wordt blootgesteld, tussen 2010 en 2015 met ruim 6 μg/m3 (ongeveer 25 procent) is gedaald. Of deze daling de komende jaren doorzet is onzeker omdat de daling lijkt te stagneren door een verwachte economische groei. Ondanks de verwachte stagnatie kan een plaatselijke overbelasting door veehouderijen met lokale maatregelen worden opgelost.

Fijn stof uit verkeer

In Noord-Brabant veroorzaakte het verkeer in 2015 geen fijn stof hoeveelheden boven de normen. Ook de berekende voorspellingen voor 2020 geven geen overschrijdingen aan.

Stikstofdioxide (NO2) uit verkeer

Verkeer en vervoer zijn de grootste producenten van stikstofdioxide (NO2). In 2015 moet de hoeveelheid stikstofdioxide langs de Nederlandse wegen voldoen aan de Europese norm. Dat is in Nederland langs 9,9 km weg nog niet het geval. In Brabant gaat het om 1,0 km weg waarvan 0,1 kilometer Rijksweg en 0,9 km gemeentelijke weg (Eindhoven en Den Bosch). Op provinciale wegen wordt aan de norm voldaan. De berekende voorspellingen laten zien dat alle rijks- en provinciale wegen in Noord-Brabant in 2020 aan de normen voor stikstofdioxide zullen voldoen.

Download het factsheet van de rapportage 2015 en zie ook actuele resultaten op de site van nsl-monitoring.

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.