Overzicht Meetnet Ammoniak Natuurgebieden Noord-Brabant

Bekijk de kaart

In 2015 heeft de provincie Noord-Brabant het RIVM opdracht gegeven om de metingen in landbouwgebieden Elsendorp en De Rips en in natuurgebied De Stippelberg in beperkte omvang te continueren. Verder is het meetnet uitgebreid naar alle Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant. Het ammoniakmeetnet Noord-Brabant is daarmee onderdeel van het Meetnet Ammoniak Natuurgebieden. Omdat van de nieuwe meetpunten slechts de resultaten van 1 jaar beschikbaar zijn, is daarvan nu nog geen trend waarneembaar. De resultaten van het MAN 2015 en 2016 (inclusief resultaten nieuwe meetpunten in Noord-Brabant sinds 1 januari 2016) zijn recent beschikbaar gekomen en toegevoegd aan de jaargemiddelde van gebieden waar meerdere jaren is gemeten. Uit de trend ammoniak Noord-Brabant blijkt dat er nog geen dalende trend waarneembaar is. Via een website zijn de gegevens van het MAN beschikbaar.

Overzicht Meetnet Ammoniak Natuurgebieden Noord-Brabant

Al sinds 1996 heeft de Provincie Noord-Brabant een ammoniakmeetnet in natuurgebied de Stippelberg en in landbouwgebied Elsendorp en De Rips in De Peel.
De belangrijkste conclusies van de metingen in natuurgebied de Stippelberg en in landbouwgebied Elsendorp en De Rips (de Peel) is dat tussen de jaren grote verschillen zijn waargenomen die worden veroorzaakt door wisselende meteorologische omstandigheden. Tot 2004 is er sprake van een daling van de concentraties ammoniak die in de landbouwgebieden sterker is dan in het natuurgebied. Vanaf 2004 nemen de concentraties weer toe. De ammoniakemissie in landbouwgebied De Rips draagt in belangrijke mate bij aan de lokale ammoniakconcentratie.

Het RIVM monitort de ammoniakconcentraties, stelt trends vast en ijkt modelberekeningen. Met het MAN wordt onder andere gevolgd of de ontwikkeling van de depositie van ammoniak in overeenstemming is met de uitgangspunten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het RIVM
voorziet de ministeries van IenM en EZ van advies en informatie op het ammoniakdossier. In een kamerbrief van 5 december 2017 informeert Minister Schouten de tweede kamer over het meetnet voor stikstofdepositie

De volgende rapporten zijn nu gepubliceerd:

  • Eindrapport Ammoniakmetingen 2007-2013
  • Eindrapport Ammoniakmetingen 2007-2014
  • Samenvatting eindrapport Ammoniakmetingen in Noord-Brabant 2007-2013
  • Rapportage van de luchtkwaliteit gemeten in De Peel van 2008 tot en met 2015

Contact

Resultaten meetnet Ammoniak Natuurgebieden Noord-Brabant

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.