In een energieneutrale woonomgeving zijn alle huizen geïsoleerd en maken ze allemaal gebruik van duurzame energie. Deze energie wordt per huis of per huizenblok opgewekt, waardoor elk huis in zijn eigen energie- en warmtebehoefte kan voorzien. Gas is in zulke woonwijken dus niet meer nodig.

De Brabantse Deal Nul op de meter

De provincie wil dat steeds meer Brabantse woningen energieneutraal worden gemaakt. Daarom ondertekende ze in 2015 de “Brabantse Deal Nul op de meter” samen met onder meer woningbouwverenigingen, bouwbedrijven en gemeenten. Daarbij is de taak van de provincie om de samenwerking tussen de 111 ondertekenaars van de Brabantse deal te stimuleren.
Met deze deal heeft de provincie samen met haar partners een stevige ambitie neergezet: het energieneutraal maken van de eerste 1000 woningen in 2017 met als einddoel alle woningen energieneutraal in 2050. Dat heeft ervoor gezorgd dat er beweging is ontstaan in de Brabantse bouwwereld op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Maar het effect daarvan is nog niet zichtbaar op de korte termijn. Daarvoor hebben de partners meer tijd nodig. De ambitie om de eerste 1000 woningen in 2017 te realiseren wordt dan ook waarschijnlijk niet gehaald.

Eerste ervaringen

Wel hebben de eerste projecten waardevolle ervaringen opgeleverd voor aanbieders, opdrachtgevers en gemeenten. Deze ervaringen zijn nodig om uiteindelijk in een versneld tempo energieneutrale woningen te kunnen realiseren.
De rol van de provincie voor de komende jaren is om de startende markt van energieneutraal wonen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom stimuleert zij slimme en betere samenwerking en versterkt innovatie.

Het energiezuinig maken van woningen is ook een belangrijk onderwerp op de Brabantse Agenda Wonen.