Energiefabriek 013 geeft alle Tilburgers energie

Zes jaar geleden richtte een groep Tilburgers de eerste energiecoöperatie van Tilburg op. Intussen heeft de Energiefabriek 013 al 2000 leden. Jelle Zijlstra, bestuurslid van de Energiefabriek 013, is trots op de mooie projecten van de Energiefabriek. Jelle: ‘Wij proberen de energietransitie in het DNA van alle Tilburgers krijgen!’.

De initiator

De Energiefabriek heeft vooral de rol van initiator. De coöperatie start energieprojecten en leidt ze in goede banen. Uiteindelijk vormen de deelnemers van deze projecten een eigen coöperatie, met een eigen bestuur en leden. ‘Op deze manier zijn er onder de hoede van de Energiefabriek al vijf coöperaties ontstaan’, vertelt Jelle. Een voorbeeld is Energiefabriek Oude Leij, waar omwonenden een coöperatie hebben gevormd die nu, met 700 zonnepanelen op het dak van een grote stal, haar eigen energie opwekt. Een volgend project van de Energiefabriek is het plaatsen van zonnepanelen in het Tilburgse Spoorpark, het grootste burgerinitiatief van Nederland. Jelle: ‘Het is mooi om als Energiefabriek bij dit initiatief aan te sluiten en zo nog meer Tilburgers te betrekken bij de energietransitie’.

De Energiebank

De Energiefabriek is ook bezig met het opzetten van een Energiebank. De gemeente Tilburg wil de energiearmoede in Tilburg aanpakken. Energiearmoede houdt in dat een huishouden meer dan 10% van haar inkomen moet besteden aan energiekosten. In Tilburg gaat het hierbij om 12.000 huishoudens. Jelle vertelt: ‘Om deze huishoudens te ondersteunen en tegelijkertijd ook mee te nemen in de energietransitie, hebben wij samen met de gemeente het idee van een Energiebank ontwikkeld. Dit houdt in dat mensen met een kleine beurs gebruik kunnen maken van elders duurzaam opgewekte energie.’ De huishoudens die deelnemen aan de Energiebank krijgen ook een energiecoach aangewezen. Deze coach neemt de deelnemers mee in het traject en leert ze ook hoe ze zelf duurzamer om kunnen gaan met energie. ‘Met de Energiebank willen we dat de energietransitie van iedereen wordt. Elke Tilburger moet de kans krijgen om mee te doen’.

Iedereen aanhaken

Momenteel wordt een pilot van de Energiebank opgestart. ‘We willen een breed scala aan partijen bij deze pilot aanhaken, zoals de schuldhulpverlening, de Voedselbank, energieleveranciers en de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente’, ligt Jelle toe. ‘Nu is de Energiebank nog echt een initiatief van de Energiefabriek en de gemeente, maar ik hoop dat ook bedrijven zich aan dit initiatief zullen gaan verbinden’. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen bedrijven zonnepanelen op hun bedrijfspanden plaatsen en een deel van de opgewekte energie ter beschikking stellen aan de Energiebank. Jelle: ‘Door veel verschillende partijen aan te haken en ook bedrijven te betrekken, wordt de energietransitie een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. En de Energiefabriek 013 wil hier graag het voortouw in nemen.

Contact

Energiefabriek 013 geeft alle Tilburgers energie