De Volmolen draait op volle toeren

Vanuit de woonkamer kijken we uit op de twee nieuwe watermolens. Al meer dan 1300 jaar staan er watermolens op deze plek. In 1962 zijn de laatste authentieke gedeeltes ingestort, maar nu draaien de molens weer alsof het nooit anders is geweest. ‘Toen we 20 jaar geleden op zoek waren naar een groter huis kwamen we dit huis met zijn ingestorte watermolens tegen. We waren meteen verkocht en ik had er ook direct een obsessie bij. Ik wilde die molens weer laten draaien!’, lacht Martin.

Pioniers

Bij de opbouw van het huis en de watermolens zijn het cultuurhistorisch perspectief en de natuur altijd in acht gehouden. ‘We wilden dat de gebouwen en de molens zo goed mogelijk aansloten bij de omgeving’, aldus Martin. Verder is het huis ook duurzaam gebouwd. Er is geen gasaansluiting, want er is direct gekozen voor een warmtepomp. Martin: ‘Je moet wel beseffen dat het een hele andere situatie was eind jaren ’90. Waar duurzaam bouwen en kleinschalig duurzame energie opwekken nu vanzelfsprekend is, was dit 20 jaar geleden zeker niet het geval. De provincie, de waterschappen en de netbeheerder wilden toen alleen grootschalige duurzame energieprojecten oppakken.’ De tijd zat ze dus niet mee, maar Martin en zijn vrouw hebben doorgezet en hun doel bereikt: in 2000 stond er een werkende waterkrachtcentrale.

De opbrengsten

De Volmolen heeft een zogenaamd onderslagrad, dat eigenlijk niet zo geschikt is voor het opwekken van energie. Nog geen 40% van de waterkracht wordt nu omgezet in elektriciteit. Maar Martin heeft een turbine laten ontwikkelen waarmee het rendement uit de waterkracht verdubbeld kan worden. ‘We produceren nu al voldoende elektriciteit om in ons eigen gebruik te kunnen voorzien. We houden dan nog ongeveer de helft over en die geven we terug aan het elektriciteitsnet. Per jaar zitten we nu op 60.000 kWh, maar als de turbine straks goed functioneert hopen we uiteindelijk 150.000 kWh te kunnen produceren’, legt Martin enthousiast uit. Met alleen het opwekken van elektriciteit krijgt Martin zijn investering in de molens er niet uit. Daarom stelden Martin en zijn vrouw het gebouw aan de andere kant van de molens open als ontmoetingsruimte en vergadercentrum.

De Raddraaiers

Langs de Dommel stonden vroeger 25 watermolens en daar is nu de helft nog van over. Acht moleneigenaren uit de regio hebben samen een vereniging opgericht: de Raddraaiers. Raddraaier heeft een negatieve klank, maar het betekent ‘iemand die beweging in gang zet’. Martin: ‘En dat is precies wat we doen; we bewegen tegen de stroming in.’ Al generaties lang strijden molenaars voor het beheer en behoud van hun molens. De Raddraaiers gaan hiermee door. Martin legt uit: ‘We zijn voornamelijk bezig met lobbyen. Watermolens zijn van oudsher een knooppunt van belangen en al die belangen moeten op elkaar worden afgestemd. Wij proberen dit zo open en eerlijk mogelijk te doen. Door samen na te denken over slimme oplossingen en technieken zijn veel zaken die eerder voor problemen zorgden nu opgelost.’ Martin hoopt hiermee zijn eigen Volmolen en de molens van de andere moleneigenaren nog een lange en zekere toekomst te geven.

Contact

De Volmolen draait op volle toeren