De energiepuzzel van het Traais Energie Collectief

Pim de Ridder, geboren en getogen in Terheijden, is de bedenker van het collectief. Met zijn bedrijf Izzy Projects heeft Pim veel ervaring met het opzetten van coöperatieve energieprojecten. En dus was het tijd voor een volgende stap: een heel dorp meenemen in een energiecoöperatie. Dit plan resulteerde in juni 2017 in de oprichting van het Traais Energie Collectief. Het TEC wordt geleid door een driekoppig bestuur, bestaande uit Theo den Exter, Sander Lodewikus en Daphne Smolderen-Pieterman. Theo en Sander vertellen meer over hun dorp, het collectief en de plannen voor de toekomst.

Een bijzonder dorp

 Terheijden is een bijzonder dorp. ‘De verbondenheid en betrokkenheid is hier heel sterk’, aldus Theo. En dit toont zich ook bij het Traais Energie Collectief. ‘Na de lancering van het collectief zijn wij met z’n drieën opgestaan als bestuur. Maar er is een groep van 25 vaste vrijwilligers die ons vanaf dat moment aan alle kanten ondersteunt op financieel, juridisch en communicatief vlak’, vertelt Sander. ‘Ook in de rest van het dorp zijn de reacties van begin af aan heel positief. De opkomst bij meet-ups en presentaties is nog veel groter dan wij hadden durven hopen!’. Om iets terug te geven aan het dorp, is het idee dat een deel van de toekomstige winsten wordt ingezet ten behoeve van het dorp. De leden van het TEC beslissen of dit gebeurt en waar het geld aan besteed wordt. Sander: ‘Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een jeugdhonk, zorgen dat het pontje in het dorp kan blijven varen of een nieuwe trompet voor de fanfare. De energierekening zou ook omlaag kunnen, maar wij hopen dat het geld wordt ingezet om ons mooie dorp nog sterker te maken.’

Aan de slag

Samen met de gemeente Drimmelen heeft het TEC een bijdrage van 3.4 miljoen euro weten binnen te slepen voor de aanleg van een warmtenet in het centrum van Terheijden. Theo: ‘Daar zijn we heel trots op! Deze bijdrage geeft ons de ruimte om grote stappen te zetten’. ‘We willen voor de zomer starten met de eerste fase van de aanleg van het warmtenetwerk. In mei 2020 willen we het zwembad aansluiten op ons warmtenet’, licht Theo toe. Ook de twee kerken, het ontmoetingscentrum en het verzorgingshuis zullen in de eerste fase aan het warmtenet gekoppeld worden. Warmte en stroom komen uit verschillende bronnen, waaronder De Mark, de bodem, een grote windmolen, een 10 hectare groot zonnepark. Deze duurzame energie komt straks samen in de (nog te bouwen) energiebrouwerij. En hopelijk wordt in die brouwerij straks niet alleen energie gebrouwen, maar ook het TEC Flower Power bier. Dit bier wordt vervolgens verkocht bij meet-ups en in de lokale slijterij. ‘Zo proberen we alle puzzelstukjes te verbinden en met het hele dorp te b(r)ouwen aan de toekomst van Terheijden’, aldus Sander.

De toekomst

‘We hopen in 2025 voldoende energie te produceren om zelf in de energiebehoefte van het dorp te kunnen voorzien’, vertelt Theo. ‘Dat betekent dat we niet meer afhankelijk zijn van energieleveranciers en volledig energieneutraal zijn.’ Sinds de start in 2017 hebben zich al 529 leden aangesloten bij het TEC. ‘We hopen dat dit aantal in 2020 flink is gestegen’, aldus Sander. ‘Hierbij helpt het waarschijnlijk dat we straks starten met de aanleg van het warmtenet en het uitgeven van obligaties. Als het plan meer tastbaar is, wordt ook duidelijk dat  het geen utopie is, maar de werkelijkheid in Terheijden!’ 
Meer informatie: Traais Energie Collectief

Contact

De energiepuzzel van het Traais Energie Collectief