Zonnepanelen

Geen tijd meer te verliezen

Het historische klimaatakkoord uit Parijs (2015) laat zien hoe groot de opgave is om de klimaatverandering tegen te gaan. We moeten met elkaar aan de slag. Het is niet meer de vraag of we in zijn geheel overstappen op duurzame energie, maar hoe en wanneer. Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Wetenschappers ontdekken nieuwe manieren om energie op te wekken. Ondernemers bouwen businessmodellen rond energiebesparing. Burgers nemen het heft in handen en voorzien zichzelf van groene energie. En overheden maken plannen en stippelen routes uit om Nederland duurzamer te maken. De provincie Brabant deelt de ambitie dat Nederland in 2050 volledig gebruik maakt van duurzame energie, het liefst uit eigen regio. Met als belangrijke vragen: waar kunnen we echt versnellen? En hoe gaan we de energievoorziening de komende jaren invulling geven?

In Brabant kan het

Brabant is hét innovatiehart van Europa. Als er ergens slimme oplossingen worden ontwikkeld, dan is het hier. Brabant is ook een provincie met veel verenigingen en onderlinge verbondenheid. Twee belangrijke succesfactoren om de energietransitie te laten slagen. Want we moeten het samen doen. En dat kunnen we ook.

Toekomstbeelden

De afgelopen maanden heeft de TU Eindhoven onderzocht wat er technisch en ruimtelijk kan in Brabant. Uit dit onderzoek blijkt dat we in Brabant genoeg ruimte hebben om onze eigen duurzame energie op te wekken en dat we dat op verschillende manieren kunnen doen. Het is goed om te weten dat het kan. De komende jaren staan we met elkaar voor de keuze: waar en met welke techniek willen we hoeveel duurzame energie gaan opwekken?

Onze aanpak

Wij zetten in op het mobiliseren van de samenleving voor de energietransitie

Transitie begint bij mensen en hun motivatie voor verandering. We hebben de energie, initiatieven en inzet van alle Brabanders nodig om de energietransitie te laten slagen. Daarbij willen we dat Brabanders niet alleen delen in de kosten, maar ook in de baten van de transitie. Zo doen we het samen.

Stevig van start: snel starten en onderweg leren en verbeteren

Wij weten nog niet alles, maar willen wel nu starten omdat we beseffen dat we niet kunnen wachten tot morgen. Er zijn genoeg technieken en mogelijkheden beschikbaar om nú al een verschil te maken. We beginnen dus met dát te doen wat mogelijk is op basis van de huidige kennis. Deze daadkracht verwachten we van iedereen in Brabant. Laten we samen leren en veranderen.

Stimuleren van innovatie

De provincie blijft koplopers ondersteunen. We zijn op zoek naar nieuwe doorbraken. Bijvoorbeeld naar manieren om energie om te zetten en op te slaan in duurzame synthetische brandstoffen. Natuurlijk op basis van een goede businesscase.

Rol van de provincie

De provincie wil actief en verbindend meewerken aan de energietransitie. Aanvullend op alles wat er al gebeurt. We richten ons op de volgende thema’s: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en energie in de landbouw. Dit zijn dezelfde thema’s als de Rijksoverheid. In 2019 maken we voor ieder thema een uitvoeringsprogramma.

Onze ambitie is dat we in Brabant samen aan de slag gaan om de grote opgave die er ligt te realiseren. Energiek, innovatief en groots met een zachte ‘g’. Wij geloven in de Brabantse energietransitie en durven te zeggen dat Brabant in 2050 energieneutraal is.  

En wat vindt u? De volgende vraag willen we graag aan u voorleggen:

De energietransitie is een opgave die ons allemaal raakt.  Als u kijkt naar wat u in de energietransitie doet of wilt doen, welke bijdrage van de provincie heeft u daarbij nodig? Gebruik daarvoor dit antwoordformulier  

Contact

Nu aan de slag voor een energiek Brabant - De Energieagenda 2019 – 2030

Zie ook