De ontwikkeling naar geheel schoon en slim busvervoer is in volle gang. Door schaalvergroting en technologische innovatie kunnen de kosten omlaag. Met pilots versnelt de provincie de stappen naar schoon busvervoer. We werken goed samen met alle spelers in de markt en delen onze kennis onderling.

Economische kansen duurzaam busvervoer

De provincie gebruikt haar rol als opdrachtgever om schoon en slim busvervoer te stimuleren. We hebben de vervoerders uitgedaagd een visie te ontwikkelen op de ontwikkeling van schoon busvervoer. Als ‘launching customer’ jagen we zo de markt aan. De transitie naar schoon busvervoer creëert zo kansen voor Brabantse bedrijven. Dit is goed voor de werkgelegenheid.

Zie ook

Veelgestelde vragen (5)

Open Links Sluit Links
 • Waarom investeert de provincie in zero emissie bussen?

  Zero emissie bussen zijn goed voor het milieu en de leefbaarheid in de steden. De bussen zijn stiller en de lucht wordt niet vervuild. Dit is prettig voor de reizigers, de omwonenden en bezoekers van de Brabantse steden. Daarnaast stimuleert schoon busvervoer de economie: in Brabant is namelijk een sterke industrie aanwezig rondom energie-infrastructuur en elektrisch vervoer. De transitie creëert economische kansen voor Brabantse bedrijven, wat goed is voor de werkgelegenheid.

 • Zijn zero emissie bussen net zo veilig als dieselbussen?

  Bij de aanbesteding van het busvervoer in Brabant stelt de provincie de veiligheid van de passagiers en de bestuurder altijd voorop. De risico’s van de nieuwe, schone bussen mogen niet groter zijn dan die van traditionele dieselbussen. Alle nieuwe bussen moeten beschikken over de wettelijke veiligheidscertificaten, voor ze de weg op gaan.

 • Zijn zero emissie bussen duurder?

  Busvervoer zonder schadelijke uitstoot mag niet meer gaan kosten dan het huidige busvervoer. Daarom moet er een businessmodel voor zero emissie busvervoer komen waarin de totale kosten gelijk blijven. Om de totale kosten van busvervoer te berekenen wordt het TCO-model gebruikt: dit staat voor Total Cost of Ownerschip and Operations (TCO). Met behulp van dit model wordt de komende jaren gewerkt aan een haalbare business case voor elektrisch aangedreven bussen. Op twee plaatsen in Nederland zijn overigens al elektrische bussen geïntroduceerd via een aanbesteding: op Schiermonikkoog en rond Schiphol.

 • Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?
  • Persvragen Mobiliteit: neem contact op met de woordvoerder van de gedeputeerde Christophe van der Maat (Mobiliteit en Samenwerking): Cathelijne Thomassen (073) 681 25 10)
  • Persvragen Economie en innovatie: neem contact op met de woordvoerder van de gedeputeerde Bert Pauli (Economie en Internationalisering): Jan Speelman(073) 680 81 49)
  • Overige vragen over de pilots: mail naar e-bussen@brabant.nl. We zorgen dat uw vragen bij de juiste persoon terecht komen.
  • Op de hoogte te blijven van ontwikkelingen: volg Maarten Post (Projectleider elektrisch openbaar vervoer) op Twitter
 • Waar kan ik als reiziger terecht met ideeën of vragen?

  Reizigers laten hun stem horen via het Reizigersoverleg Brabant (ROB) . Dit is het officiële adviesorgaan van reizigers voor de provincie. Het ROB inventariseert opmerkingen en vragen van reizigers. U kunt ook bij hen terecht met ideeën over een schoner openbaar vervoer en uw ervaringen met zero emissie bussen. Ga naar http://www.reizigersoverlegbrabant.nl/.