Jaarlijks voegt deze groene industrie meer dan € 20 miljard toe aan het bruto binnenlands product. Onder andere de afzetmarkt in chemie, het aanbod van grondstoffen, logistieke ontwikkeling en verschillende samenwerkingsverbanden maken dat er in Brabant volop kansen zijn. Zo zijn er over de gehele regio ruim 140 innovatieve projecten gestart.

3000 nieuwe banen

Uit een recente studie van Deloitte blijkt dat Zuidwest-Nederland alle potentie heeft om uit te groeien tot een topregio op dit gebied. De verwachting is dat marktpartijen in Zuidwest-Nederland in de periode 2012-2020 € 600 miljoen zullen investeren, waardoor 15.000 banen behouden blijven en 3000 nieuwe banen gecreëerd worden.

Contact

Biobased economy in cijfers