Pact Brabant: 'Economische groei vraat extra inspanning'

Dit jaar en volgend jaar groeit de werkgelegenheid in Brabant met ruim 56.000 banen. Voor veel werkgevers zijn tekorten aan arbeidskrachten een belemmering. Technologische ontwikkelingen vragen bovendien om nieuwe vaardigheden van werknemers. Werkgevers moeten daardoor fors investeren in bij- en omscholing en in aannemen en behouden van geschikte werknemers. Voorzitter van Pact Brabant en gedeputeerde Bert Pauli: ‘Onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie willen samen met werkgevers de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. We willen daarbij voorkomen dat, ondanks de groei van de werkgelegenheid, groepen die structureel moeite hebben met het vinden van werk aan de kant blijven staan.’
 

Eerste acties

Bestuurders van het Pact willen vaker met partners samenkomen om hun toezegging tot uitvoer te brengen. Zij maakten tijdens de bijeenkomst afspraken over eerste acties.
• PACT Brabant gaat 300 bedrijven samenbrengen om 3000 mensen te scholen in het werken met robots. Zij gaat hiervoor samenwerken met de Robotacademie van Smart Robotics. Ook andere opleiders worden opgeroepen een bijdrage te leveren.
• Gemeenten gaan ondernemers beter ondersteunen bij het aannemen van mensen die moeilijk aan het werk komen, zoals laaggeletterden, senioren en gehandicapten. Wethouders ontwikkelen hiervoor voorzieningen en nieuwe regelgeving.
• Bijscholing is een voorwaarde om werknemers hun hele carrière inzetbaar te houden. Mbo’s, hbo’s en universiteiten willen hierin voorzien. Onderwijsinstellingen en werkgevers verkennen samen wat nodig is om kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

SER Brabant

SER Brabant beschrijft in de verkenning Toerusten en Innoveren zes innovaties die de arbeidsmarkt van Brabant op middellange termijn beter kunnen laten functioneren. SER-lid en bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer: ‘Brabant kent veel goede initiatieven en samenwerkingsverbanden. De belangrijkste vernieuwingen ontstaan in de wisselwerkingen tussen overheden, scholen en bedrijven. Vandaag is verkend wat verder nodig is. Soms gaat het om een andere opstelling, bijvoorbeeld bij de erkenning van de waarde van vakmanschap. Tegelijkertijd moeten over de hele linie, van de basiseducatie tot het hoger onderwijs, slimmere vormen van leren en werken worden ontwikkeld.’

Pact Brabant

 Pact Brabant is het samenwerkingsverband van VNO-NCW Brabant Zeeland, ZLTO, UWV, SER Brabant, FNV, CNV, onderwijsinstellingen en lokale en regionale overheden. Pact heeft als doel de arbeidsmarkt in Brabant te versterken en te vernieuwen door het delen van kennis en ervaringen.

Contact

Pact Brabant: 'Economische groei vraagt extra inspanningen'

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.