PWC heeft in opdracht van Defensie, ministerie van Economische Zaken en provincie Noord-Brabant de bredere economische kansen die het onderhoud van F-35 biedt in kaart gebracht. Doel is om een ecosysteem van wereldklasse rondom het onderhoud van dit vliegtuig te ontwikkelen.

Het F-35 programma bevat veel hoogwaardige R&D (research en development) en innovatieve technologieën. Uit het rapport komen drie gebieden naar voren die voor Nederland en Brabant aantrekkelijk zijn. Naast geavanceerde vliegtuigmaterialen en -onderdelen gaat het om vernieuwende onderhoudsmethoden en –technieken en vernieuwende bedrijfsvoering. Zo zijn er kansen voor innovaties in materiaalbewerking, inspectie- en reparatiemethoden, onderhoud aan vernieuwende vliegtuigonderdelen, voorspellend onderhoud en prestatiecontracten. De wisselwerking tussen de innovatieclusters biedt de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een ecosysteem van wereldklasse.

Onderzoekers hebben het economisch effect van het F-35 programma berekend op € 13 miljard. Dit levert naar schatting 1610 banen op tot 2050. De meeste omzet wordt verwacht binnen het motorenonderhoud en onderhoud van andere onderdelen.

Goed voor Nederland en Brabant

Door de kennisuitwisseling tussen de verschillende clusters kunnen hightech bedrijven uit andere sectoren ook profiteren van de F-35 innovaties. Denk aan de burgerluchtvaart, automotive, energie en machinebouw.
Volgens gedeputeerde Bert Pauli (Economie en Internationalisering) bevestigt het rapport eens te meer dat de komst van het motorenonderhoud veel perspectief biedt. ‘Maar om die kansen te verzilveren, moeten we de mouwen opstropen en echt gezamenlijk aan de slag gaan. Tegen alle mogelijke betrokken partijen zou ik willen zeggen: hier moet je bij zijn! Zo’n ontwikkeling komt maar eens in de vijftig jaar voorbij.’

Zie ook

Reacties (1)

  1. ad wagenaars
    schijndel 22-06-2015 20:13 uur

    Ik wil zeggen tegen het bestuur van de Provincie Noord-Brabant dit moet je altijd altijd doen, meedoen is winnen in deze hoogwaardige technologische ontwikkelingen hier liggen kansen voor vele Brabantse bedrijven en mensen

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
  • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
  • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.