Daarmee sluit de provincie aan bij soortgelijke regelingen die steden als Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven al kennen. Bovendien maakt de provincie het voor andere Brabantse gemeenten aantrekkelijk eveneens een dergelijke voorziening voor makers te treffen.

De gangbare subsidieregelingen in het culturele veld richten zich doorgaans op gezelschappen, collectieven, culturele organisaties, podia of festivals. Individuele makers van kunst en cultuur komen daarmee in veel regelingen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning, maar zijn wel een waardevol onderdeel van de culturele infrastructuur in Brabant. Om hier recht aan te doen, roept de provincie nu ook een makersregeling in het leven.

Matching

De provincie sluit aan bij de al bestaande makersregelingen in de steden, en stimuleert daarnaast ook andere gemeenten een regeling in het leven te roepen. Gemeenten met een regeling kunnen een aanvraag indienen bij de provincie. De provincie ‘matched’ dan deze makersregeling met maximaal 50 procent van het bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt, tot een maximum van € 50.000. Per jaar is € 336.000 voor matching beschikbaar.

Diverse gemeenten, zoals Breda, Tilburg en Boxtel, hebben al een makersregeling. Zij kunnen vanuit die regeling een verzoek doen tot matching, waarmee uiteindelijk een groter aantal makers ondersteund kan worden. Bkkc gaat gemeenten die ook een makersregeling willen, ondersteunen met een modelreglement.

Prachtige projecten

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid & Cultuur): “We erkennen als provincie de rol van individuele makers van kunst en cultuur in de Brabantse culturele infrastructuur. Daarom is daar ook aandacht voor in bijvoorbeeld de impulsgeldenregeling. Het gaat hier vaak om prachtige projecten die louter door gebrek aan financiële middelen niet van de grond komen.. Ik ben daarom blij dat we met deze regeling daar een flinke plus bovenop zetten. Als gemeenten deze makers willen ondersteunen kunnen ze er op rekenen dat de provincie hier aan bijdraagt.”

Meer informatie over de praktische uitvoering van de regeling is te vinden op www.bkkc.nl.

Contact

Provincie heeft 'makersregeling' voor kunstenaars