DELA creëert hier een eigentijdse plek die herinnering ademt en ruimte biedt aan een uiteenlopend programma voor rouw- en trouwplechtigheden, concerten, congressen, lezingen en kerkdiensten.

Geschiedenis van de gebouwen

Het klooster Mariënhage staat op de oudste plek van Eindhoven. De historie gaat terug tot de oorsprong van de stad in de 11e eeuw. Op de achtergevel van het woongebouw staat het jaar 1628. Het oorspronkelijke klooster is echter veel ouder. De bouw startte al in 1420 op de restanten van het kasteel Ten Hage dat geschonken werd door de heer van Eindhoven. Het jaar 1628 verwijst naar de grondige restauratie die nodig was nadat het in de Tachtigjarige kapot was geschoten. Na het vertrek van de kloosterorde hebben de gebouwen tot 1890 vele bestemmingen gehad, van militaire doeleinden tot huisvesting van de rentmeesters van de prins van Oranje, veldhospitaal en industriële activiteiten.

Eind 19e eeuw vestigden de Paters Augustijen zich op Mariënhage. Zij bouwden in de periode eind van de 19e, begin 20ste eeuw de huidige Paterskerk en het voormalige jongensinternaat (Augustinianum).

De Augstijnen in Eindhoven

“De geest van Augustinus is gericht op alle mensen van goede wil. En dan moet je de deur openzetten voor ieder die komen wil”, vertelt pater Louis Mulder. Zijn orde heeft 125 jaar gewoond en geleefd in Eindhoven, idealen beleefd en uitgestraald. Wat hij van de toekomst vindt? “Ik heb er alle vertrouwen in dat het verhaal doorgaat, zij het op een andere manier. Ik zie aspecten van verdieping, ontmoeting, mensen samenbrengen. Ik heb het gevoel dat het doorgaat, ook als wij er niet meer zijn.

Doel en planning

In het ontwerp voor de herbestemming van Mariënhage is het spanningsveld tussen verleden en toekomst aan de orde gekomen. Stevig ingrijpen is niet uit de weg gegaan, juist vanuit de ambitie om een duurzaam behoud van de monumenten te kunnen garanderen. Met veel respect voor de monumentale waarde van dit erfgoed. 3 gebouwen op het kloostercomplex krijgen nieuwe functies:

  • De Paterskerk wordt een ceremoniehuis
  • In het Augustinianum komt een congreshotel
  • De studentenkapel krijgt op het verdiep een kleiner ceremoniehuis, op de begane grond komt een brasserie

Daarnaast wordt de binnentuin opengemaakt voor publiek. Binnenkort kan je dus vanuit de oude stad doorsteken en via de binnentuin naar de Dommel struinen: een groene, rustige corridor in hartje Eindhoven.
De Paters Augustijnen, de gemeente Eindhoven, coöperatie DELA, en de provincie Noord-Brabant zetten samen hun schoudersonder dit mooie herbestemmingsproject. De Augustijnen blijven voorlopig op het kloostercomplex wonen.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links