Er komt een hoop kijken bij de herbestemming en herontwikkeling van erfgoed. Daarom zijn we steeds op zoek naar kennis over bijvoorbeeld cultuurhistorie, restauratie, projectontwikkeling en vastgoed.

De provincie werkt samen met ondernemers en kennisinstellingen om kennis te vergaren, bespreken en delen. Maar ook om (directe) vragen uit de praktijk te kunnen beantwoorden.

De meeting op Mariadal met bezoekers
Bijeenkomst in de kapel van klooster Mariadal, Roosendaal

Kennisateliers
Een paar keer per jaar organiseert de Erfgoedfabriek zogenoemde kennisateliers. Dat zijn workshops en lezingen waar kennis over herbestemmen wordt gedeeld en vergroot. Hieronder vindt u enkele verslagen van onze bijeenkomsten.

Downloads