1. Autonome groei

Zoals de toename van weg- en luchtverkeer omdat de bevolking toeneemt.

2. Onder grenswaarde

 Initiatieven die zo weinig stikstof uitstoten dat zij onder de grenswaarde zitten,
waarvoor geen vergunning-, maar alleen een meldingsplicht is. (Minder dan 1 mol/ha./jaar stikstofuitstoot).

3. Prioritaire projecten

 Dit zijn projecten met een bijzonder maatschappelijk belang, zoals het aanleggen van een rijksweg.

4. Vrije ontwikkelingsruimte

 Wat daarna overblijft aan ontwikkelingsruimte heet de ‘vrije ontwikkelingsruimte’: alle ruimte beschikbaar voor nieuwe initiatieven waarvoor een vergunning nodig is.
4 Categorieën ontwikkelingsruimte

Beleidsregel natuurbescherming

In de beleidsregel Natuurbescherming is opgenomen dat maximaal 16% van de beschikbare vrije ontwikkelingsruimte per jaar wordt uitgegeven. In de onderstaande tabel is de huidige stand van zaken weergegeven voor wat betreft de uitgifte van deze ontwikkelruimte via de afgifte van vergunningen Wet natuurbescherming. In dit 3e PAS-jaar wordt tot maximaal 48% van de van de beschikbare vrije ontwikkelingsruimte uitgegeven. Als in een gebeid de grens van 48% is bereikt kan voor dit gebied geen ontwikkelingsruimte meer worden uitgegeven in dit PAS-jaar, tenzij voldaan wordt aan duurzaamheidscriteria. 

Tabel: Uitgegeven ontwikkelingsruimte

> 48% ontwikkelingsruimte uitgegeven < 48%
Brabantse Wal
Deurnsche Peel & Mariapeel
Groote Peel
  Kampina & Oisterwijkse Vennen
  Kempenland-West
  Langstraat
  Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
  Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
  Strabrechtse Heide & Beuven
  Ulvenhoutse Bos
  Vlijmense Ven, Moerputten & Bossche Broek
  Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
   Oefelter Meent
   Krammer-Volkerak
   Regte Heide & Riels Laag

Zie ook