Op de kortere termijn betekent dat vooral om meer energieprojecten in uitvoering te brengen en om de beweging van de Brabantse energietransitie te vergroten.

Activiteiten

De makel- en schakelactiviteiten van de Stichting BGE zijn erop gericht om projecten verder te helpen door kennis, ervaring en geld toegankelijk te maken. Want om te komen tot goede projecten gaat het vaak niet alleen om het wegnemen van financiële belemmeringen. Er is ook een betere match nodig tussen initiatiefnemers, kennispartners en investeerders. Door goede initiatieven de kans te geven hun oplossing uit te voeren, kennis hierover te delen. Het gaat om initiatieven van onderop, bijvoorbeeld van burgerinitiatieven zoals energiecoöperaties of van bedrijven. De initiatieven zijn met name gericht op verduurzaming van de gebouwde omgeving, het opwekken van duurzame energie en op de verduurzaming van bedrijven.

Dit doet de stichting door:

  • Goede initiatieven te ondersteunen en tot uitvoering te brengen door inzet van kennis en netwerk. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en het inschakelen van procesbegeleiders en experts, gekoppeld aan vragen van specifieke partijen.
  • Challenges te ondersteunen, die kunnen zorgen voor nieuwe initiatieven, ideeën en projecten, doorbraken en draagvlak op het gebied van duurzame energie. Bijvoorbeeld door en met het onderwijs in Brabant.
  • De zichtbaarheid te vergroten, online en offline. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten rond specifieke thema’s met een select aantal partijen of juist breed. De bijeenkomsten zijn steeds gericht op het opgang brengen van concrete initiatieven. En door communicatie over inspirerende goede voorbeelden in Brabant, aansluitend op de communicatie door de provincie en andere partijen. Zodat deze voorbeelden bekend worden bij zoveel mogelijk Brabanders.

Contact

Stichting Brabant Geeft Energie