Deze video gaat over Provinciale Staten benoemen nieuw College van Gedeputeerde Staten

Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten bestaat uit:

Samen maken we Brabant!

Tijdens de vergadering hebben Provinciale Staten gesproken over het bestuursakkoord ‘Samen voor Brabant!’. Bij dit onderwerp werd door Provinciale Staten een motie aangenomen waarmee aan Gedeputeerde Staten werd verzocht het bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant!’ als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid en de daartoe op te stellen begrotingen in de periode 2023-2027. En daar waar mogelijk met alle politieke partijen gezamenlijke ambities te realiseren.

Contact

Provinciale Staten benoemen nieuw College van Gedeputeerde Staten