Voor de eerste ronde namen we 3 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) als stip op de horizon: positieve gezondheid en welzijn voor alle leeftijden (SDG 3), passend werk voor iedereen (SDG 8), gelijke kansen zowel sociaal, economisch als politiek (SDG 10).

De financieringsvorm van de eerste ronde van het BOF is gebaseerd op werkkapitaal in de vorm van social impact bonds. We streven daarbij niet enkel naar financiele besparingen maar juist naar maatschappelijke impact. De financiers die in de eerste ronde het werkkapitaal ter beschikking hebben gesteld zijn: Stichting DOEN, Oranjefonds en de Rabo Foundation.

De betrokken ondernemers werken momenteel aan het bereiken van de afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. De uitvoeringsfase van deze ronde eindigt eind 2023. Gedurende de looptijd van de uitvoeringsfase worden de resultaten gemonitord en geëvalueerd. De monitoring wordt gedaan door 2 onafhankelijke impactbureau’s: Avance-impact en Sinzer.

Als de afgesproken resultaten zijn behaald dan zal de provincie het werkkapitaal terugbetalen aan de investeerders.

5 veelbelovende ondernemers

Na een uitgebreid selectieprogramma werd op 21 februari 2019 bekendgemaakt welke 5 ondernemers geselecteerd waren. Zij werden uitgenodigd om hun businessplannen verder uit te werken. Samen met een team van provincieambtenaren, investeerders en adviseurs op het gebied van impactmetingen en resultaatcontracten, onderzochten zij of resultaatfinanciering voor hen een goede oplossing tot opschaling zou zijn.

  • Stichting Sarban de toekomst runt verschillende restaurants, waarin ze scholings- en werkplekken bieden aan vluchtelingen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bekijk het Sarban filmpje
  • Fladderfarm Mobiel houdt kippen in kleinschalige mobiele stallen, waarbij hulpboeren (GGZ-cliënten) de dieren verzorgen, eieren rapen, sorteren, stempelen en verpakken. Bekijk het Fladderfarm filmpje.
  • Ctalents helpt mensen met een zintuigelijke uitdaging aan het werk. Een groot percentage van deze doelgroep is namelijk werkloos, terwijl dat onnodig is met inzet van coaching en hulpmiddelen. Bekijk het Ctalent filmpje.
  • Samen Slim Zorgen Thuis richt zich op dorpen waar ouderen met een hulpvraag uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren aan de zorgopleiding van kwetsbare jeugd en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bekijk het Samen Slim Zorgen thuis filmpje.
  • Refugee Team helpt vluchtelingen duurzaam aan het werk door hen te ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hierbij maken ze gebruik van sportevenementen. Bekijk het Refugee team filmpje

4 contracten

Op 3 juli 2019 ondertekenden 4 ondernemers en 3 investeerders samen 4 resultaatcontracten. Tot de ondernemers behoorden Ctalents, Fladderfarm Mobiel, Refugee Team en Stichting Sarban de Toekomst. Oranje Fonds, Stichting DOEN en de Rabo Foundation verenigden zich in een stichting van investeerders. Deze stichting was speciaal voor de gelegenheid opgericht. De ondernemers sloten dus geen contract af met de individuele investeerder. Ook de subsidieafspraken met de provincie werden gemaakt met de stichting.

Van de 5 geselecteerde ondernemingen is met Samen Slim Zorgen Thuis geen overeenkomst gesloten. Dit omdat in de coalitie van partijen, 1 partij zich op het laatste moment terug trok.

Netwerk

Parallel aan het traject met de 5 geselecteerde ondernemers, ontstond een netwerk van bevlogen ondernemers die waardevolle impact maken in Brabant. Iedereen was welkom. Samen met Stérk.Brabant werden diverse workshops en evenementen georganiseerd. Kennis werd gedeeld, ideeën werden uitgewisseld en ondernemers gingen in gesprek met investeerders.

Meer weten

Lees voor meer informatie het magazine.