Ondernemingen met een positieve impact op people, planet en profit die vastlopen bij het vinden van reguliere financiering, worden gefinancierd door het Brabant Outcomes Fund. Met BOF2 zetten we als overheid samen met de private sector de volgende stap in slim financieren in netwerken. Innovatie én maatschappelijke impact maximaliseren, waarbij we het financieel risico gezamenlijk dragen. Het BOF ronde 2 zie je in één oogopslag in de onderstaande infographic.

Nieuw bij BOF2

BOF2 is een doorontwikkeling van BOF1 op basis van de geleerde lessen en ervaringen die we opdoen. Bij BOF2:

  • Zetten we in op de balans people, planet én profit.
  • Nodigen we regulier financiers uit om mee te doen.
  • Voegen we leningen toe, waardoor we ook groeibedrijven kunnen ondersteunen.
  • Stuurt de provincie op maatschappelijk rendement: we worden resultaatbetaler én mede-investeerder.
  • Is er een grotere fondsomvang, onder andere door de inleg vanuit Europa.

Bron: Telos Duurzaamheidscan

Budget

Het BOF2 streeft naar een totale inleg van € 20 miljoen. In opdracht van de provincie ondersteunt Inclusif bij het ontwikkelen van de impactstrategie, het opzetten van een innovatieve fondsstructuur en het ophalen van de funding. Een belangrijke beoogde co-investeerder is het Europees Investeringsfonds (EIF). Daarmee wordt BOF2 een combinatie van Europees, regionaal, publiek en privaat kapitaal. Van het totale bedrag is € 17 miljoen bedoeld voor participaties en leningen in circa vijftien groeibedrijven en € 3 miljoen als werkkapitaal voor circa 5 jonge bedrijven. De provincie staat voor € 1,5 miljoen garant voor de deelnemingen en leningen en voor € 2,5 miljoen garant voor het werkkapitaal.

Vervolg

De komende tijd voeren we gesprekken met mogelijke mede-financiers. Daarnaast geven we BOF ronde 2 verder vorm. We communiceren hierover via social media en onze nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief en het stellen van vragen kan via: bof@brabant.nl.

Zie ook