• Bijdragen aan de Brabantse betekeniseconomie.
 • Actief binnen de thema’s werkgelegenheid en participatie.
 • Via inzet op de provinciale opgaven bijdragen aan de volgende doelen van Sustainable Development Goals (SDG's) 3, 8 en/of 10*:
  • Positieve gezondheid en welzijn voor alle leeftijden (SDG 3).
  • Passend werk voor iedereen (SDG 8).
  • Gelijke kansen (sociaal, economisch, politiek) (SDG 10).
 • Het gaat om een bestaande onderneming die via opschaling van haar concept impact wil vergroten in de provincie Noord-Brabant.
 • Het concept is toepasbaar in meerdere gemeenten.
 • Er is sprake van een vernieuwende aanpak die niet/onvoldoende uit reguliere (overheids-)middelen gefinancierd kan worden.
 • De resultaten zijn in potentie meetbaar voor een afgebakende groep deelnemers.
 • Resultaten dienen binnen 3 jaar behaald te worden.
 • De uitvoering kan in 2019 starten.

*Indien deze eerste ronde succesvol blijkt dan worden in een latere fase nieuwe thema’s toegevoegd.

Contact

Criteria