Deze ondernemers lopen namelijk vaak vast bij het vinden van reguliere financiering. De huidige systemen (publiek en privaat) zijn niet ingericht op ondernemers met een positieve maatschappelijke impact op people, planet én profit.

Werkwijze Brabant Outcomes Fund

Daarom stimuleert het Brabant Outcomes Fund samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid binnen en tussen overheidsorganisaties en tussen publieke en private partijen. We werken samen in de praktijk en leren al gaandeweg over de systeemverandering die nodig is om bij te dragen aan brede welvaart voor iedereen.
De inzichten die we opdoen en de lessen die we leren, delen we breed. Lokaal, regionaal en (inter)nationaal.

Ronde 1

De eerste ronde van het BOF is gebaseerd op werkkapitaal in de vorm van social impact bonds. In 2019 sloten 4 ondernemers een resultaatcontract af. Ze ontvingen daarbij voorfinanciering van drie financiers. De 4 ondernemers werken momenteel aan het bereiken van de afgesproken maatschappelijke resultaten. Lees meer over ronde 1.

Ronde 2

Op dit moment werken we aan het vormgeven van de tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund. Hierin worden de geleerde lessen en ervaringen van ronde 1 meegenomen. Zo zetten we in op de balans tussen people, planet én profit. Ook voegen we leningen toe en nodigen we reguliere financiers uit om mee te doen. Tenslotte zetten we in op een grotere fondsenomvang om zo nog meer positieve impact te kunnen maken. Lees meer over ronde 2.