Deze ondernemers lopen namelijk vaak vast bij het vinden van reguliere financiering. De huidige systemen (publiek en privaat) zijn niet ingericht op ondernemers met een positieve maatschappelijke impact op people, planet én profit.

Werkwijze Brabant Outcomes Fund

Daarom stimuleert het Brabant Outcomes Fund samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid binnen en tussen overheidsorganisaties en tussen publieke en private partijen. We werken samen in de praktijk en leren al gaandeweg. In ronde 1 werken we met werkkapitaal/social impact bonds en in ronde 2 voegen we daar leningen aan toe. We zetten zowel in op jonge ondernemingen als op ondernemingen die willen groeien.
Om uiteindelijk systeemverandering voor elkaar te krijgen. De inzichten die we opdoen en de lessen die we leren, delen we breed. Zo inspireren en stimuleren we andere partijen om ook stappen te zetten op de weg naar brede welvaart voor iedereen.

Ronde 1

Op dit moment loopt de eerste ronde van het Brabant Outcomes Fund. In 2019 sloten 4 ondernemers een resultaatcontract af. Ze ontvingen daarbij voorfinanciering van 3 financiers. Op dit moment maken de ondernemers dagelijks maatschappelijke impact, waarmee ze werken aan het bereiken van de afgesproken resultaten. Lees meer over ronde 1.

Ronde 2

Op dit moment werken we hard aan het vormgeven van de tweede ronde van het Brabant Outcomes Fund. Hierin worden de geleerde lessen en ervaringen van ronde 1 meegenomen. Zo zetten we in op de balans tussen people, planet én profit. Ook voegen we leningen toe en nodigen we reguliere financiers uit om mee te doen. Tenslotte zetten we in op een grotere fondsenomvang om zo nog meer positieve impact te kunnen maken. Lees meer over ronde 2.