Een Outcomes Fund is een vorm van resultaatfinanciering zoals bijvoorbeeld een Social Impact Bond (SIB). Hierin werken publieke en private financiers samen om maatschappelijke vraagstukken financieel te ondersteunen op basis van vooraf bepaalde resultaten.
De investeerders die zich vanaf de eerste fase al aan het BOF hebben verbonden zijn de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Rabobank Foundation, Stichting DOEN en Oranje Fonds.

Van de 5 geselecteerde ondernemers begin 2019, ontvingen er 4 daadwerkelijk groeifinanciering. Zij realiseren momenteel hun impactplan.