Een Outcomes Fund is een vorm van resultaatfinanciering zoals bijvoorbeeld een Social Impact Bond (SIB). Hierin werken publieke en private financiers samen om maatschappelijke vraagstukken financieel te ondersteunen op basis van vooraf bepaalde resultaten.