In opdracht van de European Investment Bank (EIB) heeft Avance Impact een case study uitgevoerd en gepubliceerd over de eerste ronde van het Brabants Outcomes Fund (BOF1). BOF1 is bij uitstek een learning-by-doing proces. Deze case study laat zien hoe we als overheid samen met verschillende financiers en ondernemers de goede weg zijn ingeslagen om te werken aan brede welvaart voor alle Brabanders! 

In de publicatie wordt de ontwikkeling en de uitvoering van BOF1 onderverdeeld in 6 stappen: onderzoek, voorbereiding, selectieproces, bootcamp en vaststellen doelstellingen, afspraken vastleggen in contract en de uiteindelijke uitvoering.

Vooruitkijken 

In de case study zijn per stap de geleerde lessen uitvoerig beschreven en voorzien van bruikbare tools die in de betreffende fase goed van pas komen. Dat is handig voor de doorontwikkeling naar BOF2, maar ook voor organisaties en overheidscollega's die soortgelijke initiatieven (willen) ontwikkelen.  

Niet alleen worden praktische tips gedeeld, maar ook worden er aanbevelingen gedaan om de impact die we willen maken, te kunnen vergroten. Zoals bijvoorbeeld, de scope van mogelijke deelnemers vergroten, ander typen investeerders aantrekken en meer samenwerking vanuit verschillende perspectieven binnen overheden stimuleren.  

Lees de volledige case study(Engels).

Wat is BOF1 

BOF1 is een initiatief waarbij kapitaal voor ondernemers op basis van social impact bonds wordt verstrekt. In 2019 sloten 4 ondernemers een resultaatcontract af en ontvingen een voorfinanciering van drie financiers. Deze ondernemers werken momenteel aan het bereiken van de afgesproken maatschappelijke resultaten.

Contact

Case study