Social Finance NL en Social Impact Factory zijn onze samenwerkingspartners met kennis en ervaring op het gebied van het financieren en begeleiden van betekenisvolle initiatieven als (sociaal) ondernemers, coöperaties etc. Verder wordt intensief samengewerkt met onder andere Stérk.Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. De investeerders waar het BOF mee samenwerkt zijn Rabobank Foundation, Stichting DOEN, Oranje Fonds en Start Foundation.

Social Finance NL

Social Finance NL lost maatschappelijke uitdagingen duurzaam en effectief op. Dit doen zij door vernieuwende samenwerkingen tussen overheden, sociaal ondernemers en (impact)investeerders te faciliteren, gebaseerd op resultaatafspraken, kennisdeling en datagedreven analyses.

Social Impact Factory

Social Impact Factory is een inclusief netwerk dat de beweging naar sociaal ondernemerschap versnelt. Door middel van activerend advies en creatieve procesbegeleiding verbinden en vertalen zij de verschillende leefwerelden van o.a. bedrijven, (sociale) ondernemingen en overheidsinstanties. Zo vergroten zij de impact van deze organisaties.

Stérk.Brabant

Stérk.Brabant is een community voor burgerinitiatieven en sociaal ondernemers. Voor iedereen die op zoek is naar manieren om een initiatief verder te ontwikkelen, maar nog wel wat hulp kan gebruiken. In de vorm van kennis en ervaring binnen een netwerk van Brabantse initiatieven. Door elkaar te inspireren en van elkaar leren. Dat biedt Stérk.Brabant! Dé off- en online community die samen met jou bijdraagt aan een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

De BOM bouwt samen met ondernemers aan een sterke, duurzame, toekomstbestendige Brabantse economie en deelt kennis, vormt netwerken en verstrekt kapitaal aan vernieuwende Brabantse ondernemingen en duurzame energieprojecten. Daarnaast stimuleert de BOM innovatieve, buitenlandse ondernemingen om zich in Brabant te vestigen en Brabantse bedrijven bij hun uitbreiding in het buitenland.
De ambities van de BOM: meer duurzame economische groei, meer werkgelegenheid, oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en een hoofdrol voor Brabant op het wereldtoneel. De BOM onderschrijft de ambitie van het BOF om tot duurzame sociale innovaties te komen.

Rabobank Foundation

In Nederland investeert de Rabo Foundation in sociaal ondernemers om ze te helpen groeien zodat ze nog meer impact kunnen maken. We doen dit door financiering, kennis – we zijn verbonden aan verschillende leergangen – en de inzet van ons netwerk. Het BOF zien we als een mooie manier om innovatie aan te jagen en sociale impact te bereiken.

Stichting DOEN

Stichting DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving, een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Met de bijdrage van de VriendenLoterij ondersteunt Stichting DOEN sociale ondernemingen die zich inzetten voor economische en maatschappelijke participaties van kwetsbare groepen mensen in de samenleving. Meedoen met het BOF geeft Stichting DOEN de mogelijkheid om aan een Social Impact Bond deel te nemen waardoor in een keer een aantal sociale ondernemingen gesteund worden die gezamenlijk grote sociale impact kunnen maken. 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert sociale samenhang en participatie voor een betrokken samenleving, waarin niemand eenzaam is of zich buitengesloten voelt.
Zij investeren graag in het Brabant Outcomes Fund omdat de gestandaardiseerde manier van werken voor max. 5 SIB’s bijdraagt aan het vereenvoudigen van deze financieringsvorm, wat het mogelijk maakt meer sociaal rendement te genereren én aanzienlijk op maatschappelijke kosten te besparen.

Contact

Partners