Het impactplan is een businessplan, waarin duidelijk wordt omschreven welke maatschappelijke resultaten de ondernemer wil gaan behalen. Op 3 juli zijn 4 van de 5 plannen goedgekeurd. Deze ondernemers ontvangen groeifinanciering en starten met de uitvoering van hun plan.
In totaal was er maximaal € 1 miljoen te verdelen. Hiervoor werkten we samen met private investeerders. Zij hebben namelijk het investeringsrisico genomen. Alleen als de resultaten daadwerkelijk behaald worden, dan betalen we de investering als provincie aan de investeerder terug. Dat is het idee van een Outcomes Fund.

Bouwen aan netwerk van sociaal ondernemers

Alle ondernemers die maatschappelijke impact willen maken in Brabant, helpen we graag een stapje verder. Ook als ze niet geselecteerd zijn voor Ronde 1. Samen met Stérk.Brabant zijn we een netwerk gestart (het BOF-netwerk), waarin de sociaal ondernemers elkaar leren kennen en kennis kunnen uitwisselen. Ook organiseren we interessante workshops, bijvoorbeeld over verdienmodellen, online zichtbaarheid, opschaling en omdat het BOF niet een oplossing is voor elke financiële vraag, organiseren we ook een matchmakingsevent met financierders.

Delen van ambities en inzichten met andere overheden

Impact maken, of nog ambitieuzer: een beweging creëren, dat lukt alleen als je samenwerkt. Daar zijn wij bij het BOF heilig van overtuigd. Onder leiding van collega Astrid Kaag delen we onze ervaringen graag met andere overheden tijdens diverse kennistafels. “Kunnen we de regionale economische kracht gebruiken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen?”, was de vraag die tijdens de eerste kennistafel centraal stond. Het antwoord: een volmondig ja! Door meervoudige waardecreatie te waarderen, door toegang tot groei(kapitaal) te vergroten en door te werken aan ontkokering binnen en tussen overheden.

Collegereeks

In 2019 organiseerde het Brabant Outcomes Fund samen met Avans Hogeschool en Thrive Institute een 6-delige collegereeks over de Betekeniseconomie. In deze colleges belichtten ondernemers en andere betrokken partijen hun verschillende rollen en perspectieven in de groei van de Brabantse Betekeniseconomie. De collegereeks is inmiddels afgerond.

Contact

Programma