De N279 is een drukke verkeersader omdat het de enige noord-zuidverbinding is tussen een aantal belangrijke grote plaatsen. Het noordelijke traject, tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel is in 2016 opgewaardeerd tot 2x2 rijbanen.