Uitgangspunten bij inkoop zijn professionaliseren, het vereenvoudigen van de inkoopwerkzaamheden voor alle medewerkers, en het voldoen aan de wettelijke kaders. Het provinciaal inkoopbeleid sluit aan bij wettelijke (Europese) richtlijnen voor inkopen door overheden.

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgever

De provincie wil een maatschappelijk verantwoord opdrachtgever zijn. We willen dat wat we inkopen, een neutraal of zelfs positief effect heeft op het klimaat, mogelijkheden schept om te participeren in de maatschappij voor mensen die daarbij hulp nodig hebben, en maatschappelijke en technologische innovatie stimuleert. Daarom neemt de provincie Noord-Brabant ook deel aan het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Zie ook