Missie en visie


De missie, visie en kernwaarden van de provincie Noord-Brabant.

Samen Brabant mooier maken

De wereld om ons heen verandert snel en voortdurend. Dat vraagt van ons als provincie dat we ons vernieuwend, weloverwogen en betrouwbaar tonen aan de veranderende omstandigheden om ons heen.

De provincie werkt samen met overheden, bedrijven, organisaties en inwoners aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Om te zorgen dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Kernwaarden

Alle activiteiten van de provincie Noord-Brabant worden aan 4 kernwaarden getoetst:

  • Verbindend: vanuit deze kernwaarde inventariseert de provincie interne en externe belangen en brengt ze deze samen. Ze kijkt van buiten naar binnen, werkt samen met partners en stimuleert onderlinge samenwerking.
  • Doortastend: de provincie geeft invulling aan deze kernwaarde door een helder resultaat te formuleren en daarvoor te staan. Ze kiest die rol voor een maximaal resultaat, grijpt kansen en lost op.
  • Vernieuwend: deze kernwaarde staat voor een creatieve manier van werken. De provincie staat open voor nieuwe ideeën, leert van zaken die niet goed zijn gegaan en verbetert permanent. Met haar aanpak is zij een voorbeeld voor anderen.
  • Betrouwbaar: ofwel: de provincie zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Zij toont 1 gezicht naar buiten, is aanspreekbaar op haar woorden en daden en doet wat is afgesproken in resultaat en dienstverlening.

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.