Factuurvoorschriften


Welke voorwaarden gelden er voor het sturen van een factuur naar de provincie Noord-Brabant?

Onderstaande factuurvoorschriften gelden ook voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). De factuurvoorschriften voor het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant staan in het tweede gedeelte van deze pagina toegelicht.

Uw factuur dient aan de wettelijke factuureisen te voldoen, zodat wij deze snel kunnen afhandelen en aan u kunnen betalen. Uw factuur voor de provincie Noord-Brabant moet voorzien zijn van een bestelnummer, tenzij anders met u is overeengekomen. Dit bestelnummer begint met de cijfers 45.

Een factuur die niet voldoet aan de voorwaarden van de provincie Noord-Brabant en/of aan de wettelijke factuureisen nemen we niet in behandeling en sturen we terug. U herstelt de factuur en stuurt deze opnieuw in. Heeft u geen bestelnummer, neem dan contact op met uw opdrachtgever/ contactpersoon bij de provincie Noord-Brabant.

Factuur naar de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)

U kunt op één manier uw factuur indienen: via e-facturatie. Hieronder staat uitgelegd hoe u kunt e-factureren. Indien uw factuur op een andere manier wordt ingediend (per post of mail) zal deze niet in behandeling worden genomen.

E-facturatie

E-factureren (of elektronisch factureren) is het elektronisch versturen en het automatisch verwerken van een factuur. Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van een e-factuur verplicht voor nieuwe overeenkomsten tussen een leverancier en de provincie Noord-Brabant. Facturen per post en per mail worden niet meer geaccepteerd.

Een e-factuur voor de provincie Noord-Brabant kunt u alleen versturen via het Peppol-netwerk. E-facturen moeten voldoen aan de Nederlandse gebruiksinstructie (NLCIUS). Vermeld in uw factuur het bestelnummer. Meer informatie is te vinden op de pagina over e-factureren vindt u meer informatie.

Een e-factuur (als .xml-bestand) als bijlage in een mail wordt niet in behandeling genomen.

Betaling van uw factuur

Als de factuur aan de voorwaarden voldoet, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur overeenkomstig onze Algemene Inkoopvoorwaarden (tenzij anders is overeengekomen).

Betalingsherinneringen en andere correspondentie aangaande facturen graag via administraties@brabant.nl

Factuur naar het Fonds Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant

U kunt uw factuur indienen per post of via de mail.

Als PDF via de mail

Factuur in PDF-formaat voor het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen sturen aan: nazorgfonds-facturen@brabant.nl

Facturen per post

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Provincie Noord-Brabant
Financiële Administratie
Postbus 90151 5200 MC
’s-Hertogenbosch

Betaling van uw factuur

Als de factuur aan de voorwaarden voldoet, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur overeenkomstig onze Algemene Inkoopvoorwaarden (tenzij anders is overeengekomen).

Betalingsherinneringen en andere correspondentie aangaande facturen graag via: nazorgfonds-facturen@brabant.nl


Vragen?

Wij helpen u graag verder!