Organisatie en programmamanagement


De provinciale organisatie wordt geleid door een directieteam bestaande uit een algemeen directeur/secretaris en 4 directeuren. Elk directielid beheert een portfolio met een bundeling van samenhangende programma’s. De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

De algemeen directeur zet strategische kaders uit, houdt overzicht, stuurt het concern en zorgt voor een goede ondersteuning van het bestuur, voor een effectieve samenwerking binnen de organisatie en met onze partners. De directie werkt aan een opgave gestuurde netwerkorganisatie met professionals met ruimte, en een organisatie die hierin ondersteunt.

De algemeen directeur en voorzitter van het directieteam van de provincie neemt als secretaris deel aan de vergaderingen van Gedeputeerde Staten.

Directie en programmamanagers

Overzicht en bereikbaarheid van directie en programmamanagers van de provincie Noord-Brabant. Elk directielid heeft een portfolio met een bundeling van samenhangende programma’s. De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Directie en programmamanagers
Portfolio Directeur E-mail
Netwerk van Brabant Guido Derks (algemeen directeur)

gderks@brabant.nl

Duurzaam, Innoverend en Verbonden Brabant Marc Glaudemans

mglaudemans@brabant.nl

Vitaal en ruimtelijk Brabant Jeroen Smarius

jsmarius@brabant.nl

Brabant in groene transitie Michèle Vlug

mvlug@brabant.nl

Bedrijfsvoering en Realisatiekracht Jochem Meulesteen

jmeulesteen@brabant.nl

Portfolio: Netwerk van Brabant onder regie van de directeur: Guido Derks
Programma Programmamanager E-mail
Ondersteuning Bestuur & Management Joris Wouters

jcwouters@brabant.nl

Kwaliteit Openbaar Bestuur Bram Loeffen

bloeffen@brabant.nl

Kabinetszaken Henk Smit

hcsmit@brabant.nl

CIO Office Marcel Thaens

mthaens@brabant.nl

Concerncontrol & Auditing Anke Kijzers jkijzers@brabant.nl
Portfolio: Duurzaam, Innoverend en Verbonden Brabant onder regie van directeur: Marc Glaudemans
Programma Programmamanager E-mail
Slimme en Groene Mobiliteit Geert Mennen

gmennen@brabant.nl

Multimodale Bereikbaarheid Bart Swaans

hswaans@brabant.nl

Economie, Kennis & Talentontwikkeling Marie-Louise van Mook

mvmook@brabant.nl

Infrastructurele Projecten Sjoerd van Loon

svloon@brabant.nl

Portfolio: Vitaal en ruimtelijk Brabant onder regie van directeur: Jeroen Smarius
Programma Programmamanager E-mail
Wonen, Werken & Leefomgeving Rick van den Berg

hvdberg@brabant.nl

Landbouw & Voedsel Arie Meulepas ameulepas@brabant.nl
Cultuur, Sport & Erfgoed Bert Doedens

adoedens@brabant.nl

Vergunningen, Toezicht & Handhaving Henny Sijbring hsijbring@brabant.nl
Portfolio: Brabant in groene transitie onder regie van directeur: Michèle Vlug
Programma Programmamanager E-mail
Milieu & Energie Irene Cortenbach

icortenbach@brabant.nl

Natuur Nancy Wester

programmanatuur@brabant.nl

Water & Bodem Tobias Renner

trenner@brabant.nl

Aanpak Stikstof (tijdelijk) Jacobine Meijer-Slooff

jmeijer@brabant.nl

Portfolio: Bedrijfsvoering en Realisatiekracht onder regie van directeur: Jochem Meulesteen
Programma Programmamanager E-mail
Bedrijfsvoering, Beleid & Advisering Gert Willem van Weel

gwvgeel@brabant.nl

Dienstverlening ICT Peter van de Ketterij pvdketterij@brabant.nl
Slimme financiering & participaties Nadine Gooijers

ngooijers@brabant.nl

Majeure projecten & Ontwikkelbedrijf Nadine Gooijers (waarnemend)

ngooijers@brabant.nl

Menselijk Kapitaal Mariëlle van der Leeuw

mvdleeuw@brabant.nl

Facilitaire Dienstverlening Inge Sebregts

isebregts@brabant.nl

Stuurinformatie & Administratie Senta Schiffeleers sschiffeleers@brabant.nl

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.