Inhuur arbeidscapaciteit


De provincie Noord Brabant gebruikt een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Dit is een digitale omgeving die vraag- en aanbodzijde van inhuur samenbrengt

Op onderstaande websites kunnen ZZP'ers en bemiddelingsbureaus offreren op gepubliceerde tijdelijke opdrachten. Deze websites bieden iedere leverancier (ZZP'er of bemiddelaar) gelijke kansen op het verkrijgen van een opdracht.

Deelname aan DAS betekent voor leveranciers dat zij deelnemen aan aanbestedingstrajecten. Het gebruik ervan is gratis voor leveranciers.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.