Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige Brabantse economie en een goed vestigingsklimaat. Daarnaast kan de verduurzaming van bedrijventerreinen een belangrijke bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van energie, circulaire economie en klimaatadaptatie (omgaan met hitte en droogte).

Dat komt omdat de bedrijven, gevestigd op bedrijventerreinen, vaak veel energie en materiaal verbruiken. Daarnaast hebben deze locaties vaak te maken met hitte en wateroverlast, door de aanwezigheid van grote gebouwen met platte daken en weinig groen. Omdat bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en innovatiekracht van Brabant, is het verduurzamen van deze locaties een belangrijke opgave en kans.

Bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein is duurzaamheid relatief makkelijk te verwerken in de eisen voor nieuwe bedrijven en in de aanleg van gezamenlijke duurzame voorzieningen. Bijvoorbeeld doordat er geen gasaansluiting wordt aangelegd, door zonnepanelen te verplichten, op het terrein ruimte te reserveren voor gescheiden afval of door ondernemers te verplichten een deel van hun terrein groen in te richten. De uitdaging zit in de bestaande locaties. Niet alle gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen of gasloze verwarming. En op bedrijventerreinen is vaak geen plek meer voor collectieve voorzieningen voor afvalscheiding of duurzame energiehubs.

De rol van de provincie bij de verduurzaming van werklocaties

De ambitie van de provincie is om het verduurzamen van bedrijventerreinen te versnellen. Daarvoor biedt de provincie feiten, cijfers, verhalen en inspiratie op dit gebied, onderzoeken we manieren om verduurzaming mogelijk te maken en nemen we verduurzaming mee in de afspraken die we met regio’s maken over (nieuwe) werklocaties. Ook nemen we duurzaamheid mee als onderdeel van grote nieuwe ontwikkelingen.

Verder onderzoeken we mogelijkheden van “Green Deals” met gemeenten, parkmanagement en andere partijen. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), de provinciale maatschappelijk-economische groeiversneller, pakt hierin een actieve rol. In de Green Deals staan bijvoorbeeld uitgangspunten en ambities om werklocaties te verduurzamen.

Kaartweergave verduurzaming bedrijventerreinen

De komende jaren verzamelt de provincie steeds meer gegevens over de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Op bedrijventerreinen liggen namelijk grote opgaven én kansen. De provincie zet daarom in op kennisdelen en stimuleren van het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen. U kunt de beschikbare gegevens bekijken in de Kaart Verduurzaming bedrijventerreinen Lees meer over: