Deze data, informatie en kennis is beschikbaar voor onze partners, waaronder gemeenten, regio’s, bedrijven en het onderwijs. Voorbeelden zijn onderzoeken naar ruimtebehoefte van bedrijven, monitors, webinars en een koopstromenonderzoek samen met gemeenten.

Jaarlijkse monitors

De provincie publiceert jaarlijks cijfers over bedrijventerreinen en detailhandel. Deze cijfers vormen de basis van de afspraken die de provincie en de 4 Brabantse regio’s maken over bestaande en nieuwe werklocaties.

Monitor detailhandel en retail

De laatste informatie publiceert de provincie jaarlijks in een magazine. Hierin leest u bijvoorbeeld over de leegstand van winkels, hoeveel mensen in de detailhandel werken en de winkelplannen in Brabant. Het gaat om de stand op 1 januari 2022.

Meer informatie leest u op de pagina Detailhandel en centrumontwikkeling

Monitor bedrijventerreinen

De laatste informatie publiceert de provincie jaarlijks in een magazine. Hierin leest u bijvoorbeeld over de gronduitgifte op bedrijventerreinen, hoeveel mensen op bedrijventerreinen werken, over leegstand en verduurzaming. Het gaat om de stand op 1 januari 2022. 

Kaartweergave bedrijventerreinen

Er is een kaartweergave beschikbaar, waar u actuele gegevens over Brabantse bedrijventerreinen en daar gevestigde bedrijven kunt vinden. Bijvoorbeeld de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen, het aantal werkzame personen per sector en de typen bedrijfsactiviteiten op een terrein.

Kaartweergave verduurzaming bedrijventerreinen

De komende jaren verzamelt de provincie steeds meer gegevens over de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Op bedrijventerreinen liggen namelijk grote opgaven én kansen. Gegevens die beschikbaar zijn kunt u bekijken in de Kaart Verduurzaming bedrijventerreinen. Meer informatie leest u op de pagina “Verduurzaming van bedrijventerreinen”.

Prognose bedrijventerreinen en kantoren

Daarnaast brengt de provincie elke 4 jaar een prognose uit over de ruimtebehoefte van bedrijven en kantoren in Brabant. Zie: Prognoses werklocaties