Het gaat om het beleidsplan (meestal voor een periode van 4 jaar), het uitvoeringsprogramma (jaarlijks vóór 1 februari) en het evaluatieverslag (jaarlijks vóór 1 mei). De provincie controleert hierop, maakt jaarlijks de balans op en monitort de prestaties door de jaren heen. De ambitie van de provincie is samen met de Brabantse gemeenten en waterschappen ervoor te zorgen dat alle VTH-documenten 100% actueel en op tijd zijn. Dat past ook bij de voorbeeldfunctie die de overheid heeft voor burgers en bedrijven.

Door een onzorgvuldigheid van de wetgever in 2017, is er op dit moment geen juridische bevoegdheid voor de provincie(s) voor het uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op de waterschappen als het gaat over naleving van de wettelijke eisen voor de VTH-documenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2023 wordt deze situatie hersteld. 

Door de publicatie van Brabantbrede kleurenkaartjes met de prestaties van gemeenten kunnen de lokale overheden prestaties met elkaar vergelijken (benchmarking), leren van elkaar (best practices) en onderling de samenwerking opzoeken.

Brabantbrede kaarten

Onderaan deze pagina staan de kaarten met de prestaties van de Brabantse gemeenten voor het:

 • onderdeel actualiteit:

  a) Beleidsplan Toezicht en Handhaving 2022
  b) Beleidsplan Vergunningverlening 2022
 • onderdeel tijdigheid:

  a) Evaluatieverslag Toezicht en Handhaving 2021
  b) Evaluatieverslag Vergunningverlening 2021
  c) Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2022
  d) Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening 2022
 • onderdeel kwaliteit:

  a) Beoordelingsronde systematisch toezicht omgevingsrecht 2022

Contact

VTH-documenten 2022: tijdige vaststelling, actualiteit en kwaliteit

Zie ook