Het gaat om het beleidsplan (meestal voor een periode van 4 jaar), het uitvoeringsprogramma (jaarlijks vóór 1 februari) en het evaluatieverslag (jaarlijks vóór 1 mei). De provincie controleert hierop, maakt jaarlijks de balans op en monitort de prestaties door de jaren heen. De ambitie van de provincie is samen met de Brabantse gemeenten en waterschappen ervoor te zorgen dat alle VTH-documenten 100% actueel en op tijd zijn. Dat past ook bij de voorbeeldfunctie die de overheid heeft voor burgers en bedrijven.

Door de publicatie van Brabant brede kleurenkaartjes met de prestaties van gemeenten kunnen de lokale overheden prestaties met elkaar vergelijken (benchmarking), leren van elkaar (best practises) en onderling de samenwerking opzoeken.

Brabant brede kaarten

De volgende kaarten met de prestaties van de Brabantse gemeenten kunt u downloaden:

Onderdeel actualiteit

  • Beleidsplan Toezicht en Handhaving 2023
  • Beleidsplan Vergunningverlening 2023

Onderdeel tijdigheid

  • Evaluatieverslag Toezicht en Handhaving 2022

  • Evaluatieverslag Vergunningverlening 2022
  • Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2023
  • Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening 2023

Contact

VTH-documenten 2023: tijdige vaststelling en actualiteit

Zie ook