Warmtetransitie


De provincie streeft ernaar om in 2050 een klimaatneutrale energievoorziening voor onze provincie te hebben. Hierin speelt de warmtetransitie een belangrijke rol.

De intentie van de provincie is om risicodragend in de ondersteuning van de warmtetransitie deel te nemen. Conform de nieuwe rol van de provincie in de Wet Collectieve Warmtevoorziening. Daarvoor zijn de warmtedialogen gestart. De provincie voert een verkenning uit naar een publiek warmtebedrijf. Ze brengt in kaart waar verschillende warmtebronnen zich bevinden en ondersteunen vernieuwingen voor de opslag van warmte. In het bestuursakkoord leest u hier meer over.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Warmtebronnenregister

In het warmtebronnenregister vindt u data en informatie over huidige en potentiële warmtebronnen in Brabant. Het register wordt doorlopend bijgewerkt.