Duurzaamheidsloket Sport


Bij sportverenigingen gaat zo’n 15 tot 20% van het budget naar energiekosten. Vaak ontbreekt het bij verenigingsbesturen aan tijd, kennis of financiën om energiebesparingsmaatregelen te nemen of duurzame energie op te gaan wekken. De provincie subsidieert daarom een Duurzaamheidsloket.

Downloads

Bij het Duurzaamheidsloket Sport kunnen sportclubs en gemeenten terecht voor advies. Het Duurzaamheidsloket is ondergebracht bij Sportservice Noord-Brabant. Bij bijna elke vereniging kan geld worden verdiend door te verduurzamen.

Scan

De eerste stap naar een duurzame club is een scan waarbij de behoeften, ambities en mogelijkheden van de accommodatie en de club in beeld worden gebracht. Op basis daarvan volgt een plan van aanpak, begeleiding bij het offertetraject en bijvoorbeeld advies over financieringsmogelijkheden.

Voorbeelden

Bekijk in de video 'Energiebesparing sportclubs' hoe de voetbalvereniging Schijf het heeft aangepakt. Of lees bijvoorbeeld over tennisverenigingen die hebben geïnvesteerd op ssnb.nl. De activiteiten van het Duurzaamheidsloket zijn gebaseerd op de resultaten van een pilot die als doel had 50 accommodaties te verduurzamen. Lees ook: Sportclub die wil verduurzamen hoeft wiel niet alleen uit te vinden.

Bijdrage aan klimaatdoelstellingen

Sportaccommodaties maken een belangrijk onderdeel uit van de doelstelling om de gebouwde omgeving van Brabant te verduurzamen. Er zijn ongeveer 2000 sportaccommodaties in Brabant die de komende tijd een duurzaamheidsslag kunnen maken. Bijkomend effect van het verduurzamen van sportaccommodaties is dat leden van clubs waar maatregelen worden genomen, ook eerder thuis hiermee aan de gang gaan.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.