Energiebesparing en isolatie


Wat aan energiegebruik wordt bespaard, hoeft niet duurzaam opgewekt te worden. Het stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving is daarmee een van de belangrijkste opgaven van de provincie.

Bij het verduurzamen van woningen ligt er primair een taak bij gemeenten. Zij hebben direct contact met inwoners en houden regie op de warmtetransitie. De provincie ondersteunt gemeenten om de aanpak van energiebesparing en isolatie te versnellen. Bijvoorbeeld door samenwerking in Brabant te stimuleren en isolatieprojecten in de regio, met meerdere gemeenten samen, op te starten.

Daarnaast buigt de provincie zich over gezamenlijke vraagstukken, zoals hoe rekening te houden met kwetsbare dieren in de gebouwde omgeving (denk aan vleermuizen in een spouwmuur) tijdens de verduurzaming van een woning. Ook werkt de provincie aan het versnellen van het gebruik van natuurlijke isolatiematerialen in het project Building Balance.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Werkgroep natuurinclusief isoleren

Werkt u bij een gemeente aan de opgave natuurinclusief isoleren? Meld u dan aan voor de werkgroep natuurinclusief isoleren!